Zelfs midden in de stad beschikken uw bomen minstens 7 jaar over een vitale bodem.

vermindering wortelopdruk

Uw bomen wortelen dieper en de wortels drukken de bestrating niet meer omhoog.

insecten- en plaagbestrijding

Uw bomen zijn bestand tegen ziekten en plagen. Nu met luisgarantie: 80% minder overlast!

opheffen bodemverdichting

Uw terreinen snel weer begaanbaar na hevige neerslag, dankzij optimale infiltratie en buffering (sponseffect) van regenwater.

De Kracht
van TFI