Winnaars bekend

De winnaars van de TFI Goeden Doelen Actie 2019 zijn bekend! De onderstaande Goede Doelen ontvangen binnenkort € 675,-. Wij willen u heel hartelijk bedanken voor het aanmelden van het goede doel dat u een warm hart toedraagt. Dankzij uw inzending is deze actie een groot succes geworden.

Uw goede doel: Kinderhospice Barneveld

Uw motivatie: Zij geven de kinderen een fijne omgeving in vaak de laatste levensfase.

Johan Ossendrijver, Gemeente Barneveld

Uw goede doel: Scouting Laurentius Dongen

Uw motivatie: Bij deze draag ik Scouting Laurentius te Dongen een warm hart toe.

Scouting Laurentius is een vereniging die in het jaar 2020 hun 75 jarig bestaan viert. De vereniging bestaat geheel uit vrijwilligers, op zich is dit al uniek, maar het wat het nog unieker maakt is dat bijna alle leidinggevende bestaan uit mensen tussen de 16 en 30 jaar. Deze jongeren hebben het allen druk met hun studie, werk en andere bezigheden. Daarnaast staan ze elk weekend (en enkele avonden)klaar om onze kinderen een onvergetelijke, actieve, spannende dag te bezorgen. In de zomer nemen ze onze kinderen (vrijwillig) een gehele week mee op kamp, en ook daar zijn we ze uiteraard ook dankbaar voor!

Het geld wat ze eventueel van jullie mogen ontvangen zal deels worden geïnvesteerd in de aankoop van een nieuwe groepstent en deels in de festiviteiten die worden gehouden vanwege het 75 jarig bestaan.

Bram Zwikker, Gemeente Breda

Uw goede doel: Basisschool De Brug in Akersloot

Uw motivatie: Het schoolplein van De Brug in Akersloot moet nodig opgeknapt worden.

Ze hebben plannen om het te vergroenen en in te richten met natuurlijk spelen. op dit moment is het een groot stenen plein waar 3 kleine berken op staan. de school is al in een voortraject om te kijken wat ze precies willen met het schoolplein alleen wil dit nog niet echt van de grond komen. Met dit bedrag hoop ik op een extra stimulans om zo snel mogelijk dat schoolplein op te knappen en te vergroenen.

Lisette Kollaard, Gemeente Velsen

Uw goede doel: Stichting Wensambulance Limburg

Uw motivatie: Wens Ambulance Limburg is een stichting die zich inzet voor het vervoer van ernstig of terminaal zieken. Dit om een (laatste) wens in vervulling te laten gaan. Deze zogenaamde wensaanvragers zijn zowel jong als oud en kunnen niet meer vervoerd worden met het regulier vervoer. In 2018 werden 121 wensritten vervuld, en elk jaar neemt dit toe.

Een stichting met ruim 140 vrijwilligers die zich inzetten voor de medemens om hun (laatste) wens in vervulling te brengen. Ritten naar het strand van Scheveningen, naar het stamcafé, of naar de boerderij waar ze jaren hebben gewerkt zijn voorbeelden van wensritten die gereden worden. Eigenlijk maakt het niet uit wat de bestemming is, als de wens van de wensaanvrager bijdraagt aan een dagje plezier met een lach en vaak ook een traan!

Sinds een aantal jaren ben ik vrijwilliger van deze mooie Stichting met vrijwilligers met het hart op de juiste plaats. De betrokkenheid binnen deze groep mensen is groot, en het maakt dan ook niet uit wat hun rol hierin is.

Met 3 wensambulances hopen we ieder jaar steeds meer mensen binnen Limburg een mooie rit aan te bieden, die wellicht bijdraagt aan het afsluiten van periode die wij als mensen hier op aarde zijn.

Herman Jacobs, Gemeente Venlo

Uw goede doel: Stichting Buitenzinnig te Dordrecht

Uw motivatie: Het doel van Stichting BuitenZinnig is het realiseren van een VoedselBos op het Eiland van Dordrecht.

Dit doen we op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde wijze met behulp van vrijwilligers; jong en oud, arm of rijk, man of vrouw, ziek of gezond. We gaan sociaal zwakkeren, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, jeugd en jongeren inzetten om mee te werken en te denken. Ook is er een samenwerking met Stichting De Hoop (verslavingszorg) in Dordrecht. Scholen gaan we ontvangen om educatie te geven over onder meer duurzaamheid en permacultuur.

In 2019 is de eerste boom geplant maar willen dit uitbreiden met andere bomen en struiken.

Jan de Geus, Ingenieursbureau Drechtsteden

Uw goede doel: Buurtvereniging de Boppeslach in Koudum

Uw motivatie:Door bezuinigingen van de gemeente op het groen en de veranderende huurwet is onze straat de laatste decennia enorm veranderd, wat vroeger een groene straat met een grote saamhorigheid onderling was is er eenvoud in het groen en geen of nauwelijks onderlinge samenhang.  Om dit te doorbreken is er een met de gemeente en de woningbouwvereniging een plan opgesteld om de buurt weer groener te maken en dit is al voor een deel gelukt.

Om de onderlinge samenhang te bevorderen missen we in de buurt een ontmoetingsplek, een plek waar we samen kunnen komen om elkaar te ontmoeten en onze plannen verder te gaan uitvoeren.

W. Zwerver, Buurtvereniging de Boppeslach

De Kracht
van TFI