Op de TFI studiedagen zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

  • Deelname aan de TFI studiedagen staat alleen open voor genodigde relaties van TFI Vitaler Groen
  • TFI zal alle persoonsgegevens die zij verkrijgt, in het kader van de registratie, vertrouwelijk en conform de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandelen
  • Met deelname geeft u toestemming voor het maken van foto’s tijdens de TFI studiedagen en het gebruik voor PR doeleinden.

Voor vragen met betrekking tot de TFI studiedagen kunt u contact opnemen met onze accountmanager of via info@tfi.nl

Onverwacht verhinderd? Dan horen wij dit graag zo spoedig mogelijk.