Vermindering Wortelopdruk.

Een gezonde bodem voorkomt overlast

Vermindering wortelopdruk.

Een gezonde bodem voorkomt overlast

Met onze TFI-methode® bieden we een effectieve oplossing om overlast door wortelopdruk te voorkomen. Dankzij onze aanpak blijft gezond groen behouden, wat essentieel is voor een vitale leefomgeving, zonder dat er bomen gekapt hoeven te worden of bestrating hersteld moet worden.

Behoud bomen, zonder overlast

Wortelopdruk in bestrating veroorzaakt vaak klachten en onveilige situaties. Tegelijkertijd wordt in de bebouwde omgeving gestreefd naar een kroonbedekking van 30%. TFI pakt wortelopdruk bij de wortel aan, waardoor bestaande bomen behouden kunnen blijven. Ook jonge aanplant kan preventief behandeld worden.

Met de TFI-methode® verbeteren we op natuurlijke wijze de bodemstructuur, zonder graafwerkzaamheden, en stimuleren we het bodemleven en diepere wortelgroei. Oppervlakkige wortels hoeven nog maar één keer verwijderd te worden om overlast duurzaam op te lossen. Het resultaat: behoud van vitale bomen met een gezond bladerdek, essentieel voor een klimaatadaptieve leefomgeving.

“Weinig bovengrondse werkzaamheden en bomen konden behouden worden”

“Inmiddels zijn we acht jaar verder en is de wortelopdruk nog altijd minimaal”

“Zichtbare verbetering van vitaliteit en minder wortelopdruk; zeer tevreden”

Samen voor een klimaatadaptieve leefomgeving

Schaduw van bomen verlaagt de gevoelstemperatuur tijdens hete dagen met 12 tot 19 graden. Het is onze missie om waardevolle bomen te behouden, te zorgen voor vitaal, gezond groen in uw gemeente en zo bij te dragen aan klimaatdoelstellingen. Dit doen we door passend advies, de juiste behandeling, monitoring en onderzoek.

Ook gezond groen in uw gemeente? Zet onze expertise in!

Toepassing TFI-methode®

Om vitaal groen in uw gemeente te behouden passen we de TFI-methode® toe: een unieke, zelfontwikkelde techniek om een echte bossituatie in de bodem na te bootsen op elke willekeurige plek, van buitengebied tot park en hartje stad. Door met lage, pulserende druk nieuwe poriën in de bodem te maken en die te vullen met een zelfontwikkeld natuurlijk substraat, wordt de bodem geënt en de ontwikkeling van een duurzame bodemstructuur en een vitale bodem gestimuleerd. Samen zorgt dit voor een langdurig effect van minimaal 10-12 jaar.

  • Klimaatadaptieve oplossing
  • Toepasbaar in alle seizoenen
  • Van buitengebied of park tot hartje stad
  • Geen graafwerkzaamheden of overlast
1 Zorgvuldig een lans in de bodem brengen

1 Zorgvuldig een lans in de bodem brengen

2 Scheuren en poriën in de bodem maken

2 Scheuren en poriën in de bodem maken

3 De ruimten vullen met ons natuurlijke TFI-substraat

3 De ruimten vullen met ons natuurlijke TFI-substraat

4 Resultaat: optimale wortelgroei en regenwaterinfiltratie

4 Resultaat: optimale wortelgroei en regenwaterinfiltratie

GEGARANDEERD
RESULTAAT

Gezond groen
in uw gemeente.

Zet onze expertise in!