Over ons.

Uw partner voor vitaal groen

De waarde van bomen

begint in de bodem.

Bij TFI Vitaler Groen streven we ernaar, met onze unieke aanpak en diepgaande bodemkennis, een oplossing te bieden voor zowel een klimaatbestendige, als groene leefomgeving. Als partner voor vitaal groen in uw gemeente is het ons hoofddoel bij te dragen aan het behalen van klimaatdoelstellingen. Dit doen we door passend advies en de juiste behandeling van bomen en de bodem, op basis van continue monitoring en onderzoek.

Klimaatadaptieve oplossing

Parken en groenstroken verkoelen omliggende wijken met 1,5 tot 3,5 graden. Uitzicht op groen werkt stressverlagend en 10% meer vitaal groen zorgt voor een hittestress daling met 0,6 ℃. Bomen, en daarbij de bodem, zijn van essentieel belang voor een vitale en groene leefomgeving. Als uw partner bieden we totaalontzorging voor het optimaliseren van groeiplaatsen en bodems, zodat waardevol groen behouden blijft, vochtberging verbetert en water- of luisoverlast verleden tijd is.

Van kennismaking tot advies.

De bodem als basis voor vitaal groen

Bij TFI Vitaler Groen weten we dat de waarde van bomen in de bodem begint. Groeiplaatsoptimalisatie is de sleutel tot succesvol boombeheer en een vitale, groene leefomgeving. Door de bodem te behandelen met natuurlijke producten, zonder graafwerkzaamheden toe te passen waardoor wortelschade optreedt, krijgt het groen in uw gemeente dé boost die het nodig heeft. We bieden een klimaatadaptieve oplossing met langdurig effect tot minimaal 10-12 jaar.

Al 40 jaar voor groeiplaatsverbetering

TFI legt zich al 40 jaar volledig toe op de groeiplaatsverbetering van bomen en het opheffen van bodemverdichting. Grondleggers Marc en Puck Hogenboom ontdekten begin jaren ’80 al dat de groeiplaats van de boom essentieel is voor gezond groen en ontwikkelden de Tree Fertilizer Injector. Centraal bij de TFI-methode® staat groeiplaatsoptimalisatie op basis van natuurlijke substraten en het stimuleren van bodemleven dat de bodemstructuur verbetert. Hiermee krijgen bomen letterlijk de ruimte om zichzelf boven- en ondergronds te ontwikkelen of te herstellen.

Opvolger Gert Veldhuizen en zijn later aangesloten compagnon Nicolaas Verloop hebben samen met hun team de TFI-methode® doorontwikkeld naar een klimaatadaptieve oplossing voor behoud van een vitale groene leefomgeving. Hiervoor zijn verschillende behandelingen ontwikkeld en wordt continue onderzoek verricht hoe succesvol ingespeeld kan worden op de gevolgen van klimaatverandering.

Unieke methode voor optimaal resultaat

Met onze unieke TFI-methode® dragen we bij aan het stimuleren van bodemleven en verbeteren van de bodemstructuur. Voor het opheffen van verdichting en storende lagen in de bodem brengen we onze lans met een pulserende luchtdruk in op vooraf vastgestelde dieptes. Wij stellen de druk tijdens de behandeling traploos in tussen 3 en 12 bar, afhankelijk van de bodemsamenstelling en -structuur. Vervolgens brengen we met onze lage druk injectietechniek het TFI-substraat in met een maximale vuldruk van 2,5 bar. Hiermee voorkomen wij schade aan het bodemleven in het substraat. Tijdens het injecteren zorgen we voor verbinding tussen de injectiepunten, zodat er een optimale dooradering en spreiding van het substraat in de bodem ontstaat.

We hechten grote waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen: we werken uitsluitend met natuurlijke substraten en beschikken sinds 2022 over het milieucertificaat ISO 14.001.

De Kracht
van TFI

Toepassing TFI-methode®

Om vitaal groen in uw gemeente te behouden passen we de TFI-methode® toe: een unieke, zelfontwikkelde techniek om een echte bossituatie in de bodem na te bootsen op elke willekeurige plek, van buitengebied tot park en hartje stad. Door met lage, pulserende druk nieuwe poriën in de bodem te maken en die te vullen met een zelfontwikkeld natuurlijk substraat, wordt de bodem geënt en de ontwikkeling van een duurzame bodemstructuur en een vitale bodem gestimuleerd. Samen zorgt dit voor een langdurig effect van minimaal 10-12 jaar.

  • Klimaatadaptieve oplossing
  • Toepasbaar in alle seizoenen
  • Van buitengebied of park tot hartje stad
  • Geen graafwerkzaamheden of overlast
1 Zorgvuldig een lans in de bodem brengen

1 Zorgvuldig een lans in de bodem brengen

2 Scheuren en poriën in de bodem maken

2 Scheuren en poriën in de bodem maken

3 De ruimten vullen met ons natuurlijke TFI-substraat

3 De ruimten vullen met ons natuurlijke TFI-substraat

4 Resultaat: optimale wortelgroei en regenwaterinfiltratie

4 Resultaat: optimale wortelgroei en regenwaterinfiltratie

Gezond groen
in uw gemeente.

Zet onze expertise in!