Groeiplaatsverbetering.

De waarde van bomen begint in de bodem

Groeiplaats­verbetering.

De waarde van bomen begint in de bodem

Bij TFI Vitaler Groen bieden we met de TFI-methode® en specialistische bodemkennis dé oplossing voor een klimaatadaptieve en groene leefomgeving. Met onze jarenlange ervaring zijn we uw partner om de groeiplaats van bomen in uw gemeente te verbeteren.

Klimaatadaptieve en groene leefomgeving

Met name in een bebouwde omgeving is de bodem geroerd, bevat te weinig organische stof en is verdicht, waardoor deze ongeschikt is voor gezonde wortelgroei. Wij brengen het bodemleven weer op niveau en leggen hiermee de basis voor een klimaatadaptieve leefomgeving en een gezonde groene buitenruimte.

Door het waterbergend vermogen te verbeteren en diepere wortelgroei te stimuleren leven bomen op, staan ze stabieler en zijn ze beter bestand tegen ziekten en plagen. Ook nieuwe aanplant krijgt, zonder graafwerkzaamheden en overlast, een vliegende start met een langdurig verrijkt bodemleven en diepere en beter vertakte wortelgroei.

“De groeiplaatsen zijn opgewaardeerd en de eiken zijn weer vitaal”

“De resultaten zijn echt om blij van te worden; goede bladzetting en nieuwe wortelontwikkeling”

“Zichtbare verbetering van vitaliteit en minder wortelopdruk; zeer tevreden”

Samen voor een klimaatadaptieve leefomgeving

Een volwassen boom koelt net zo veel als 10 airco’s en 10% meer gezond groen behaalt al een hittestress daling van 0,6 graden. Het is onze doelstelling om te zorgen voor vitaal, gezond groen in uw gemeente en zo bij te dragen aan klimaatdoelstellingen. Dit doen we door passend advies, de juiste behandeling, monitoring en onderzoek.

Ook gezond groen in uw gemeente? Zet onze expertise in!

Toepassing TFI-methode®

Om vitaal groen in uw gemeente te behouden passen we de TFI-methode® toe: een unieke, zelfontwikkelde techniek om een echte bossituatie in de bodem na te bootsen op elke willekeurige plek, van buitengebied tot park en hartje stad. Door met lage, pulserende druk nieuwe poriën in de bodem te maken en die te vullen met een zelfontwikkeld natuurlijk substraat, wordt de bodem geënt en de ontwikkeling van een duurzame bodemstructuur en een vitale bodem gestimuleerd. Samen zorgt dit voor een langdurig effect van minimaal 10-12 jaar.

  • Klimaatadaptieve oplossing
  • Toepasbaar in alle seizoenen
  • Van buitengebied of park tot hartje stad
  • Geen graafwerkzaamheden of overlast
1 Zorgvuldig een lans in de bodem brengen

1 Zorgvuldig een lans in de bodem brengen

2 Scheuren en poriën in de bodem maken

2 Scheuren en poriën in de bodem maken

3 De ruimten vullen met ons natuurlijke TFI-substraat

3 De ruimten vullen met ons natuurlijke TFI-substraat

4 Resultaat: optimale wortelgroei en regenwaterinfiltratie

4 Resultaat: optimale wortelgroei en regenwaterinfiltratie

GEGARANDEERD
RESULTAAT

Gezond groen
in uw gemeente.

Zet onze expertise in!