Boombehoud bij reconstructies.

Samen voor behoud van bomen

Boombehoud bij reconstructies.

Samen voor behoud van bomen

Bij TFI Vitaler Groen zorgen we dat bomen worden behouden bij civiele werkzaamheden. Vooraf stimuleren we wortelgroei en zorgen zo voor vitale bomen die de werkzaamheden goed kunnen doorstaan. Met het behoud van bomen en kroonvolume dragen we samen bij aan een duurzame, groene leefomgeving.

BELANGRIJK, VITAAL GROEN NIET VERLOREN

Tijdens een reconstructie met ingrijpende werkzaamheden is de impact op de groeiplaats groot. Vaak wordt alleen de stam beschermd, waardoor bodemverdichting, schade aan het bodemleven en wortelverlies optreedt. Zo gaan bomen verloren, die een belangrijke bijdrage leveren aan een klimaatadaptatieve groene buitenruimte. Met onze TFI-methode® willen we dit voorkomen.

Voor de reconstructie brengen we, zonder graafwerkzaamheden, het bodemleven op niveau. Ook stimuleren we nieuwe wortelgroei, waardoor bomen de werkzaamheden beter doorstaan. Het resultaat is duurzaam behoud van vitale bomen met een gezond bladerdek: dé basis voor een groene en vitale leefomgeving.

“De resultaten zijn echt om blij van te worden: de bomen tonen het hele seizoen een goede bladzetting, de groei is goed en er zijn geen bomen afgestorven.”

Samen voor een klimaatadaptieve leefomgeving

In Europa wordt gestreefd naar een boomkroonbedekking van minimaal 10% in 2050. Het is onze missie om waardevolle bomen te behouden, te zorgen voor vitaal, gezond groen in uw gemeente en zo bij te dragen aan klimaatdoelstellingen. Dit doen we door passend advies, de juiste behandeling, monitoring en onderzoek.

Ook gezond groen in uw gemeente? Zet onze expertise in!

Toepassing TFI-methode®

Om vitaal groen in uw gemeente te behouden passen we de TFI-methode® toe: een unieke, zelfontwikkelde techniek om een echte bossituatie in de bodem na te bootsen op elke willekeurige plek, van buitengebied tot park en hartje stad. Door met lage, pulserende druk nieuwe poriën in de bodem te maken en die te vullen met een zelfontwikkeld natuurlijk substraat, wordt de bodem geënt en de ontwikkeling van een duurzame bodemstructuur en een vitale bodem gestimuleerd. Samen zorgt dit voor een langdurig effect van minimaal 10-12 jaar.

  • Klimaatadaptieve oplossing
  • Toepasbaar in alle seizoenen
  • Van buitengebied of park tot hartje stad
  • Geen graafwerkzaamheden of overlast
1 Zorgvuldig een lans in de bodem brengen

1 Zorgvuldig een lans in de bodem brengen

2 Scheuren en poriën in de bodem maken

2 Scheuren en poriën in de bodem maken

3 De ruimten vullen met ons natuurlijke TFI-substraat

3 De ruimten vullen met ons natuurlijke TFI-substraat

4 Resultaat: optimale wortelgroei en regenwaterinfiltratie

4 Resultaat: optimale wortelgroei en regenwaterinfiltratie

GEGARANDEERD
RESULTAAT

Gezond groen
in uw gemeente.

Zet onze expertise in!