Actievoorwaarden Goede Doelen Actie

Algemeen

 1. Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de TFI Goede Doelen Actie.
 2. Deelnemers aan de Actie verklaren door hun deelname aan de Actie akkoord te gaan met de Actievoorwaarden.
 3. TFI behoudt zich te allen tijde het recht om de Actie/Actievoorwaarden, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen indien omstandigheden dit vereisen.
 4. Vragen en/of klachten met betrekking tot deze Actie, kunt u melden via info@tfi.nl

Speelwijze

De Actie werkt als volgt:

 • Meld uw goede doel aan via
  https://tfi-international.com/goededoelen/
 • Laat ons weten welk goed doel volgens u een mooie donatie verdient en waarom.
 • Uit de leukste inzendingen wordt een lijst van 10 kanshebbers samengesteld door de directie. Hieruit worden vervolgens door de medewerkers van TFI 5 goede doelen gekozen.
 • De genomineerden en winnaars worden door TFI persoonlijk op de hoogte gesteld en daarna bekendgemaakt via onze website, onze Facebook-pagina en onze LinkedIn-pagina.

Deelname

 • Deelname aan deze Actie staat open voor eenieder die gelieerd is aan één van onze opdrachtgevers en gedurende de actieperiode in Nederland woont.
 • Deelnemers jonger dan 16 jaar verklaren door hun deelname schriftelijke toestemming van (een) ouder(s) dan wel verzorger te hebben verkregen voor hun deelname aan de Actie. Deelnemers zullen deze toestemming op het eerste verzoek van TFI schriftelijk tonen.
 • Deelnemers geven toestemming voor het vermelden van genomineerden en winnaars in verschillende uitingen.
 • Deelnemers geven toestemming voor het maken van foto’s tijdens de overhandiging van de check aan winnaars, inclusief toestemming van iedereen die op deze foto’s staat.
 • Deelnemers geven toestemming voor het gebruiken van foto’s van genomineerden en winnaars in verschillende uitingen.
 • TFI zal alle persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van deze Actie vertrouwelijk en conform de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandelen.

Uitslag + uitreiking prijzen

 • TFI gaat niet in discussie over de uitslag van de Actie.
 • TFI mag elke deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden (of hiervan bij TFI het vermoeden bestaat), of onvolledige, onjuiste, of misleidende gegevens verstrekt, of informatie inzendt die in strijd is met de wet, of anderszins onrechtmatig handelt jegens TFI of derden.
 • TFI honoreert geen verzoeken van de winnaars om prijzen te ruilen, over te dragen aan derden, of in te wisselen. Bij weigering door een deelnemer, of in geval van een andere reden van niet uitreiking van een prijs die is toe te rekenen aan een prijswinnaar, vervalt deze aan TFI.

De Kracht
van TFI