Voorkomen luisoverlast.

Een gezonde bodem voorkomt overlast

Voorkomen luisoverlast.

Een gezonde bodem voorkomt overlast

Door klimaatverandering krijgen bomen het steeds zwaarder. Gevolg: verminderde weerstand en meer overlast van bladluizen en andere plagen. Met onze TFI-methode® en specialistische bodemkennis bieden we met LuisGarant® dé oplossing om deze overlast te verminderen en een vitale, groene leefomgeving te behouden.

Behoud bomen, zonder overlast

Bij afnemende vitaliteit worden bomen kwetsbaarder en gevoeliger voor ziekten en aantastingen door bladluizen en andere plagen. Door klachten van bewoners komt het behoud van deze bomen onder druk te staan.

De TFI-methode® verhoogt met een éénmalige behandeling met speciaal ontwikkeld substraat de natuurlijke weerstand van de boom. Het resultaat: vitale bomen met een toenemend kroonvolume en een gezond bladerdek, die langdurig minder overlast opleveren en duurzaam bijdragen aan een vitale, groene leefomgeving. We garanderen dat er minimaal drie jaar lang 80% minder luisoverlast optreedt!

“Verwachting overtroffen: al vanaf eerste jaar na behandeling hebben bewoners geen luisoverlast meer”

“Dankzij de TFI-methode kunnen we de bomen in het centrum zonder luisoverlast behouden voor de stad”

“Geen luisoverlast meer in de lindenbomen, de behandeling heeft dus zeer goed gewerkt!”

Samen voor een biodiverse leefomgeving

Bomen dragen in belangrijke mate bij aan de leefbaarheid in de bebouwde omgeving en stimuleren de biodiversiteit. In Europa wordt gestreefd naar een boomkroonbedekking van minimaal 10% in 2050. Met onze TFI-methode® kunnen wij hier op een natuurlijke wijze aan bijdragen door het behoud van vitale gezonde bomen die geen luisoverlast geven. Dit doen we door passend advies en de juiste behandeling.

Ook gezond groen in uw gemeente? Zet onze expertise in!

Toepassing TFI-methode®

Om vitaal groen in uw gemeente te behouden passen we de TFI-methode® toe: een unieke, zelfontwikkelde techniek om een echte bossituatie in de bodem na te bootsen op elke willekeurige plek, van buitengebied tot park en hartje stad. Door met lage, pulserende druk nieuwe poriën in de bodem te maken en die te vullen met een zelfontwikkeld natuurlijk substraat, wordt de bodem geënt en de ontwikkeling van een duurzame bodemstructuur en een vitale bodem gestimuleerd. Samen zorgt dit voor een langdurig effect van minimaal 10-12 jaar.

  • Klimaatadaptieve oplossing
  • Toepasbaar in alle seizoenen
  • Van buitengebied of park tot hartje stad
  • Geen graafwerkzaamheden of overlast
1 Zorgvuldig een lans in de bodem brengen

1 Zorgvuldig een lans in de bodem brengen

2 Scheuren en poriën in de bodem maken

2 Scheuren en poriën in de bodem maken

3 De ruimten vullen met ons natuurlijke TFI-substraat

3 De ruimten vullen met ons natuurlijke TFI-substraat

4 Resultaat: optimale wortelgroei en regenwaterinfiltratie

4 Resultaat: optimale wortelgroei en regenwaterinfiltratie

Gegarandeerd
resultaat

Gezond groen
in uw gemeente.

Zet onze expertise in!