Opheffen Bodemverdichting.

Een vitale bodem voorkomt overlast

Opheffen bodemverdichting.

De waarde van stedelijk groen begint in de bodem

Dankzij onze jarenlange ervaring zijn we uw partner om de uitdagingen van klimaatverandering aan te pakken. Met onze TFI-methode® en specialistische bodemkennis bieden we dé oplossing voor toenemende droogte en wateroverlast. Het resultaat: een leefomgeving met vitaal groen en verbeterde waterberging en waterinfiltratie.

Inspelen op hittestress en wateroverlast

Klimaatverandering resulteert in toenemende intensiteit van buien, wat leidt tot wateroverlast. Bovendien komen langdurige periodes van hitte en droogte steeds vaker voor. Om een leefbare, groene buitenruimte te behouden, passen we onze TFI-methode® toe.

Deze methode zorgt voor een duurzame, open bodemstructuur met gezond bodemleven. Door diepere en vertakte wortels wordt de infiltratie van regenwater gestimuleerd, wat wateroverlast vermindert. Een gezonde bodem kan bovendien meer water opnemen, wat op natuurlijke wijze helpt bij het tegengaan van hittestress en verdroging.

“Sinds de behandeling hebben wij geen wateroverlast meer op het speelveld, wij zijn dan ook zeer tevreden”

“Dankzij de goede ervaring hebben wij TFI ook ingezet op andere begraafplaatsen binnen onze gemeente”

“De bodemverdichting is opgeheven, wij hebben geen wateroverlast meer en de grasmat doet het veel beter!”

Samen voor een klimaatadaptieve leefomgeving

Parken en groenstroken verkoelen omliggende wijken met 1,5 tot 3,5 graden. Daarnaast werkt uitzicht op groen stressverlagend. Daarom is het onze missie om te zorgen voor vitaal, gezond groen in uw gemeente en zo bij te dragen aan klimaatdoelstellingen. Dit doen we door passend advies, de juiste behandeling, monitoring en onderzoek.

Ook gezond groen in uw gemeente? Zet onze expertise in!

Toepassing TFI-methode®

Om vitaal groen in uw gemeente te behouden passen we de TFI-methode® toe: een unieke, zelfontwikkelde techniek om een echte bossituatie in de bodem na te bootsen op elke willekeurige plek, van buitengebied tot park en hartje stad. Door met lage, pulserende druk nieuwe poriën in de bodem te maken en die te vullen met een zelfontwikkeld natuurlijk substraat, wordt de bodem geënt en de ontwikkeling van een duurzame bodemstructuur en een vitale bodem gestimuleerd. Samen zorgt dit voor een langdurig effect van minimaal 10-12 jaar.

  • Klimaatadaptieve oplossing
  • Toepasbaar in alle seizoenen
  • Van buitengebied of park tot hartje stad
  • Geen graafwerkzaamheden of overlast
1 Zorgvuldig een lans in de bodem brengen

1 Zorgvuldig een lans in de bodem brengen

2 Scheuren en poriën in de bodem maken

2 Scheuren en poriën in de bodem maken

3 De ruimten vullen met ons natuurlijke TFI-substraat

3 De ruimten vullen met ons natuurlijke TFI-substraat

4 Resultaat: optimale wortelgroei en regenwaterinfiltratie

4 Resultaat: optimale wortelgroei en regenwaterinfiltratie

GEGARANDEERD
RESULTAAT

Gezond groen
in uw gemeente.

Zet onze expertise in!