Onze methode.

Van advies, tot uitvoering en onderzoek

 • 1 volwassen boom koelt net zo veel als 10 airco’s
 • Uitzicht op groen werkt stressverlagend
 • 10 extra bomen in de buurt zorgen voor vertraging van leeftijdsgerelateerde gezondheidsklachten met 7 jaar

Onze methode

voor vitaal groen.

Wij weten dat de waarde van bomen, en daarbij de bodem, van essentieel belang is voor een gezonde en groene leefomgeving. Om dit doel te verwezenlijken, brengen we de groeiplaats in kaart en verstrekken we gedegen advies op maat. Hierna passen we de TFI-methode® toe om het bodemleven te stimuleren en daarmee de vitaliteit van bomen te verbeteren. We monitoren het resultaat, evalueren en verrichten onderzoek. Zo zorgen we voor continue optimalisatie en uitbreiding van de kennis en expertise rondom de TFI-methode® en vitaler groen.

Stappenplan.

 • Kennismaking
 • Vooronderzoek
 • Gedegen advies op maat
 • Toepassing TFI-methode®
 • Monitoring resultaat
 • Evaluatie

Kennismaking

& advies.

Voor ons staan duurzame relaties en persoonlijk contact centraal. Daarbij streven we naar het behoud van vitaal groen en het realiseren van een klimaatadaptieve leefomgeving in uw gemeente. Om dit te bereiken, brengen we zowel bovengrondse als ondergrondse omstandigheden in kaart, zodat we u van het best mogelijke advies kunnen voorzien. We beoordelen onder andere de boomsoorten, -groottes, vitaliteit, bereikbaarheid, bodemsamenstelling, eventuele storende lagen en waterhuishouding. Op basis hiervan stellen we een offerte met advies op maat op over de benodigde behandeling, om zo tot een langdurig resultaat te komen.

Hierna blijven we u op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen in ons vakgebied en delen we kennis en ervaringen. Kennisdeling, ontzorgen en oplossen staan in onze samenwerkingen centraal.

Van kennismaking tot advies.

Toepassing TFI-methode®

Om vitaal groen in uw gemeente te behouden passen we de TFI-methode® toe: een unieke, zelfontwikkelde techniek om een echte bossituatie in de bodem na te bootsen op elke willekeurige plek, van buitengebied tot park en hartje stad. Door met lage, pulserende druk nieuwe poriën in de bodem te maken en die te vullen met een zelfontwikkeld natuurlijk substraat, wordt de bodem geënt en de ontwikkeling van een duurzame bodemstructuur en een vitale bodem gestimuleerd. Samen zorgt dit voor een langdurig effect van minimaal 10-12 jaar.

 • Klimaatadaptieve oplossing
 • Toepasbaar in alle seizoenen
 • Van buitengebied of park tot hartje stad
 • Geen graafwerkzaamheden of overlast
1 Zorgvuldig een lans in de bodem brengen

1 Zorgvuldig een lans in de bodem brengen

2 Scheuren en poriën in de bodem maken

2 Scheuren en poriën in de bodem maken

3 De ruimten vullen met ons natuurlijke TFI-substraat

3 De ruimten vullen met ons natuurlijke TFI-substraat

4 Resultaat: optimale wortelgroei en regenwaterinfiltratie

4 Resultaat: optimale wortelgroei en regenwaterinfiltratie

Na het verstrekken van de opdracht plannen we het project in, waarbij we rekening houden met bijzonderheden zoals verkeersvoorzieningen of parkeerverboden. Onze ervaren Technicians behandelen het groen in uw gemeente met behulp van onze geavanceerde injectiemachine. Het bereiken van het gewenste resultaat staat voor ons centraal, waarbij we letten op de verbinding tussen de injectiepunten en een goede spreiding van de geadviseerde hoeveelheid substraat. Gedurende de uitvoering houden we u op de hoogte van de voortgang. We evalueren ook of het gewenste resultaat in één keer kan worden bereikt of dat een herhaalbehandeling noodzakelijk is.

Monitoring

& evaluatie.

Na de behandeling met de TFI-methode® houden we nauwlettend in de gaten of het gewenste resultaat wordt behaald. Dit doen we door de conditie van het groen in uw gemeente te monitoren. We letten op veranderingen zoals een toename van bladbezetting bij bomen en het verdwijnen van klachten zoals luizen of wateroverlast. Deze monitoring vindt plaats aan de hand van voor- en na-foto’s, evenals door onderlinge bespreking en evaluatie van de resultaten.

Op deze manier doen we gezamenlijk ervaring op en dragen we bij aan kennisdeling, kennisontwikkeling en partnerschap. Samen streven we naar vitaal groen, waarmee we inspelen op klimaatuitdagingen in de bebouwde omgeving, zoals toenemende droogte, wateroverlast en hittestress.

Monitoring en evaluatie

Gezond groen
in uw gemeente.

Zet onze expertise in!