Opheffen bodemverdichting

Opheffen bodemverdichting

Dé oplossing voor parken, tuinen, sportvelden en golfbanen

Perfecte parken en velden beginnen onder de grond
Voor parken, begraafplaatsen, beplantingsvakken en golfbanen is het van essentieel belang dat het water goed wegzakt. Na aanleg, renovatie of groot onderhoud ontstaat vaak wateroverlast. De oorzaak ligt onder de grond: door de werkzaamheden ontstaan storende lagen in de bodem, waardoor het water veel moeilijker weg kan. De oplossing ligt ook onder de grond met TFI!

Water vloeit makkelijker af
TFI is een revolutionaire methode waarbij we met speciale luchtdrukapparatuur scheuren in de bodem aanbrengen en onderling met elkaar verbinden, zodat er een doorlatend gebied ontstaat. Water dat eerder bleef staan, vloeit nu veel makkelijker af naar het grondwater.

Uw grasmat blijft volledig intact
Het grote voordeel van TFI is dat de grasmat er niets van lijdt en ook schade aan leidingen, drainage- en bewateringssystemen is uitgesloten. De bodemscheuren worden gevuld met organisch materiaal (aangevuld met voedingssupplementen en lava) dat het bodemleven stimuleert en de natuurlijke structuur van de bodem opbouwt. Het resultaat: een duurzaam gezonde bodem, zonder water boven en vol leven onder de grond.

“De verdichting van de bodem is opgelost en het waterbergend vermogen aanzienlijk toegenomen.”

Gemeente Dordrecht

De voordelen voor bij bodemverdichting:
• optimale afwatering
• langdurige werking
• geheel ondergronds, grasmat blijft gehandhaafd
• geen impact op omgeving (geen graafwerkzaamheden nodig)
• veilig voor kabels, leidingen, drainage- en bewateringssystemen
• toepasbaar in het hele seizoen
• milieuvriendelijk, dankzij natuurlijke substraten

Maximaal resultaat, minimale overlast
Het resultaat van TFI is verbluffend: dankzij verbeterde bodemkwaliteit liggen uw grasmatten er kerngezond bij. Bovendien blijven parken en velden zelfs tijdens en direct na de behandeling begaanbaar. De grasmat wordt niet aangetast, alle werkzaamheden vinden ondergronds plaats!

Wilt u meer weten over de specifieke mogelijkheden van TFI voor uw bomenbestand?

Zo werkt de TFI-methode®

TFI staat voor Tree Fertilizer Injector. Door nieuwe poriën in de bodem te maken en die te vullen met ons speciaal ontwikkelde substraat, enten wij de bodem en stimuleren we de ontwikkeling van een natuurlijke bodemstructuur en een vitale bodem.

Zorgvuldig een spuitlans in de bodem brengen.

Scheuren en poriën in de bodem maken.

De ruimten vullen met een natuurlijk substraat.

Resultaat: optimale wortelgroei en regenwaterinfiltratie.

De TFI-methode® is op elke willekeurige plaats toepasbaar, van buitengebied of park tot hartje stad. Ook voor grotere bomenbestanden!

Productblad

TFI biedt u graag de mogelijkheid om onze productbladen te bekijken of lezingen terug te kijken/lezen.

TFI Opheffen Bodemverdichting.pdf