Standdaarbuiten, gemeente Moerdijk

TFI heeft ter plaatse grondboringen verricht, de bodemdichtheid vastgesteld en vrijblijvend advies uitgebracht hoe de wateroverlast opgelost kon worden”

Gemeente Moerdijk

In Standdaarbuiten, een dorpskern in Gemeente Moerdijk, is in 2019 een nieuw speelveld aangelegd. Na de aanleg bleek dat de bodem tijdens de werkzaamheden verdicht was geraakt, waardoor het speelveld na een regenbui elke keer blank stond. “Na diverse pogingen om het probleem op te lossen hebben wij contact gezocht met TFI Vitaler Groen, omdat wij goede ervaring met hun hadden op andere projecten. TFI heeft ter plaatse grondboringen verricht, de bodemdichtheid vastgesteld en vrijblijvend advies uitgebracht hoe de wateroverlast opgelost kon worden.

Na het uitgebrachte advies hebben wij TFI de opdracht gegeven tot de behandeling ‘opheffen bodemverdichting’ volgens de TFI-methode®. Met de TFI-Methode® wordt het waterbergend vermogen van de bodem weer ten volle benut en kan overtollig water afvloeien naar het grondwater. Sinds de behandeling door TFI Vitaler Groen, zelfs met alle neerslag van dit jaar, hebben wij geen wateroverlast meer op het speelveld. Wij zijn dan ook zeer tevreden over het resultaat!”

Edwin Holtrop
Toezichthouder groen @ Gemeente Moerdijk