Kanaalweg, Middelburg

De bomen zijn de werkzaamheden goed doorgekomen en groeien goed. Nu dragen de bomen in toenemende mate bij aan verkoeling en waterbuffering in de stad.”

Gemeente Middelburg

“Uit onderzoek bleek de ondergrond langs het kanaal zwaar verdicht en de originele kleibodem zuurstofloos. Hierdoor bleven de platanen achter in groei en was diep wortelen niet mogelijk, waardoor ze al in een vroegtijdig stadium wortelopdruk gaven.

TFI Vitaler Groen kreeg in 2018 de opdracht de groeiplaatsen te verbeteren zonder grond ‘uit te wisselen’. Door de bodem te injecteren volgens de TFI-methode® werd het voor de platanen weer mogelijk nieuwe, dieper gelegen wortels in de verbeterde ondergrond te maken. In het eerste jaar na de uitvoering was een toename van groei al goed zichtbaar.

In 2020 werd fase 2 van het project uitgevoerd. Er is een verticaal wortelwerend scherm aangebracht om wortelgroei direct onder het asfalt te voorkomen. De ontstane schade door wortelopdruk in het asfalt is hersteld en het looppad opnieuw bestraat. Om de verharding rondom de bomen te doorbreken is er gekozen voor een beplantingsstrook over de gehele lengte. Hierdoor is een betere infiltratie van regenwater en bodemluchtuitwisseling mogelijk.

Ter voorbereiding op deze civiele werkzaamheden hebben wij, op advies van TFI Vitaler Groen, de groeiplaats van de platanen nogmaals laten behandelen. Om de bomen een zo optimaal mogelijke groeiplaats te bieden en diepe wortelgroei extra te stimuleren. Zodat de platanen in de toekomst veel minder tot geen wortelopdruk in de verharding zullen veroorzaken.

De resultaten tot nu toe zijn zichtbaar goed. De bomen zijn de werkzaamheden goed doorgekomen en groeien goed. Daarbij heeft het geheel een veel duurzamere en groenere uitstraling gekregen! Hiermee dragen de bomen in toenemende mate bij aan verkoeling en waterbuffering in de stad.”

Gemeente Middelburg ‘Interreg 2 Seas project Cool Towns’
In het kader het ‘Interreg 2 Seas project Cool Towns’ is het versteende gebied van de Kanaalweg in Middelburg als projectgebied aangewezen. Verhardingen hebben plaats gemaakt voor diverse beplantingen, wanden bedekt met verticaal groen, daken met sedumbegroeiing. Ook de groeiomstandigheden van de aanwezige bomen zijn ‘grondig’ verbeterd. Alle maatregelen dragen samen bij aan een beter stadsklimaat voor mens en dier waarin temperatuur-extremen worden gematigd, hemelwater nuttig wordt gebruikt en last but not least de plaats aangenaam wordt ervaren om er te verblijven of te flaneren.

Sjaak Visser
Vakspecialist Cultuurtechniek @ Gemeente Middelburg