Winnaars bekend

De winnaars van de TFI Goeden Doelen Actie 2017 zijn bekend! De onderstaande Goede Doelen ontvangen binnenkort € 675,-. Zoals u al hebt kunnen lezen zijn dat er dit jaar geen 5 maar 6! Wij willen u heel hartelijk bedanken voor het aanmelden van het goede doel dat u een warm hart toedraagt. Dankzij uw inzending is deze actie een groot succes geworden!

Kinderen

Uw goede doel: Stichting Make a Memory, Westerhoven

Uw motivatie : Deze fotografen staan altijd vrijwillig klaar om dierbare herinneringen voor ouders van een stervend of overleden kind vast te leggen.
Hierdoor hebben ouders een tastbare herinnering die kan helpen in het verwerkingsproces.

Sander PruimMakeAMemory

Zorg en Welzijn

Uw goede doel: Stichting Pypskoft, Drachten

Uw motivatie: De stichting Pypskoft heeft tot doel ontspanningsactiviteiten te bieden aan verstandelijk en meervoudig gehandicapten
met het oog op onderling contact, ontwikkeling en ontplooiing in de samenleving. Daarbij wordt bewust gebruik gemaakt van bestaande voorzieningen. Pypskoft staat open voor deelnemers uit de gemeenten Opsterland, Smallingerland, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel.
Pypskoft beoogt geen winst te maken en maakt zo veel mogelijk gebruik van de diensten van vrijwilligers.

Doel van de bijdrage, ik zou graag met het geld, de boottocht van september 2018 willen laten sponseren. De boottocht 8 september 2018 georganiseerd door stichting Pypskoft voor meer dan 100 mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Met de Maprinses vanuit Earnewâld.
Stichting Pypskoft organiseert activiteiten voor mensen met een beperking vanaf 18 jaar. Ook zijn er dubbel gehandicapten bij.
We werken uitsluitend met vrijwilligers en krijgen jaarlijks subsidie van 4 gemeenten waar onze deelnemers wonen. Verder betalen de deelnemers zelf een bijdrage in de kosten van activiteiten. Toch is dat voor ons nog lang niet kostendekkend.
Pypskoft heeft ongeveer 180 deelnemers en 40 vrijwilligers. Ieder jaar sturen we een kalender aan de deelnemers waarop de activiteiten staan. Men kan zich dan opgeven door middel van een aanmeldformulier.
Van de boottocht genieten de mensen zeer. De boot voert langs mooie natuurgebieden, men geniet van vogels, en de dieren in de wei. Het is een ontspannen dagje uit voor mensen die er niet vaak meer uit komen. Ook krijgen ze lekker eten aan boord. De deelnemers betalen € 25 voor de boot en daarnaast nog € 10 voor het vervoer naar en van Earnewâld.
Het Fonds Verstandelijk Gehandicapten geeft voor deze dag een stukje subsidie, maar dan nog hebben we een tekort van € 1.000. Vandaar onze vraag voor een bijdrage.
U zult begrijpen dat we niet meer geld kunnen vragen van onze deelnemers! Hun inkomen laat dit niet toe, zeker niet nu volgend jaar weer gekort gaat worden op de Wahjong uitkering.
We gunnen het onze mensen om een dag heerlijk te genieten van elkaar en van wat ze onderweg tegenkomen, laat ze genieten van wat Friesland vanaf het water biedt. Zo veel uitstapjes en vakanties kunnen ze niet meer bekostigen, vandaar deze vraag voor een stukje subsidie.

Rinze Elverdink Pypskoft

Groenprojecten: Educatie

Uw goede doel: Natuur en educatie De Woudreus, Wilnis

Uw motivatie: Ik Ben tuin coördinator van een groep van 25 tuinliefhebbers. We onderhouden de tuin voor educatie.
Er is altijd gereedschap te kort. Er moet nieuw plantmateriaal gekocht worden. We willen de tuin uitbreiden.

Martien Hogenboom De Woudreus

Groenprojecten

Uw goede doel: Groene tribune van de Mauritsschool Delft

Uw motivatie: De groene tribune is een project in samenwerking met de Mauritsschool in Delft. Voor het vergroenen van het speelplein is een nieuw plan bedacht. Toeschouwers zitten op een groene tribune, ruiken de kruiden en zien het balspel. In de tribune worden thema’s als gezond eten en waterberging verwerkt. Al dat materiaal kunnen de leerkrachten thematisch verwerken in de les. Doel is dat gedrag van kinderen positief wordt over groen en bv onderwerpen als pesten sterk afnemen. Om het plan breder te trekken streeft de school er naar om zich te verbinden met de wijk en omwonenden uit te nodigen om het plein na scholtijd te gebruiken. Het project wordt door de school en stichting elemenTree ondersteund.

Geerten Kalter Prins Mauritsschool

Cultuur

Uw goede doel: aanplant jubileumboom, Schuttersgilde in Limburg

Uw motivatie: Als geboren en getogen Limburger wil ik het volgende aanmelden:
Zoals alom bekend floreert het schuttersgilde in Limburg en de Limburgse cultuur. Zelf ben ik bestuurslid van de Schutterij St. Sebastianus in Gronsveld (gem. Eijsden-Margraten) en tevens voorzitter van de organisatie voor de festiviteiten rond het 400 jarig bestaan van onze schutterij in 2019. Vanaf volgend jaar start onze wervingsactie voor sponsoring en ondersteuning. Onze schutterij is echter uniek in zijn bestaan en traditie. Met ca. 300 personen in uniform en ca. 2000 leden mag gesteld worden dat wij de grootste schutterij van Nederland, wellicht van Europa zijn. Onze eeuwenoude traditie zit letterlijk in de genen van onze gemeenschap. Dit geldt ook voor de jeugd.
Ons 400 jarig bestaan willen we groots gaan vieren. Denk aan nieuw te componeren muziekstukken, de oprichting van een monument, speciale vlaggen en vaandels enz. Vanwege onze historische band met ket koningshuis verwachten we zelfs koninklijk bezoek tijdens onze vieringen juni 2019.Zo willen we ook een jubileumboom gaan aanplanten op een centrale plaats in ons dorp. Wellicht kan een bijdrage van TFI voor de aanschaf van deze boom als Goed Doel ingebracht worden.
Ik wens u veel succes met deze mooie actie.

Piet Huveners Schutterij St. Sebastianus

Persoonlijk

Uw goede doel: Lopen voor Lyme / hard voor Myrea, Driebergen

Uw motivatie: Ik heb dit doel uit gekozen omdat de 20 jarige vriendin ( Myrea) van mijn neefje Bjorn Hoeder de ziekte van Lyme heeft en dit haar heel beperkt in haar dagelijkse leven, het laatste jaar is ze heel hard achter uit gegaan in haar gezondheid door de ziekte en doordat haar vriend ( mijn neefje)eind vorig en zwaar ongeluk heeft gehad dat ook erg zwaar voor haar is geweest.
Over de ziekte en behandel methode is nog weinig bekend en onderzoeken kosten veel geld, daar gaat onze Bjorn lopen voor haar op 14 april 2018 en zou graag hem en de stichting met het bedrag van € 675 blij maken.
Myrea heeft een eigen Facebook pagina gemaakt dat is genoemd hard voor Myrea hier kunnen jullie ook heel haar verhaal vinden en dat van Bjorn.
Hopelijk lezen jullie na dit korte verslagje hun verhaal op Facebook en zijn jullie net als wij zo geroeid door het verhaal, en ik weet zeker dat dit bedrag op een goede plek komt.

Patrick BerendsenHard voor Myrea

De Kracht
van TFI