waardevolle bomen golfbaan

Duurzaam beheer van karakteristieke bomen op de golfbaan

Bomen vormen een essentieel onderdeel van de golfbaan. Ze dragen niet alleen bij aan de overall uitstraling, maar staan ook vaak op strategische plekken en zijn zo medebepalend voor de moeilijkheidsgraad. Toch wordt bij het onderhoud van veel golfbanen helaas nog te weinig rekening gehouden met de standplaatsen van waardevolle bomen. Door het intensieve maaibeheer worden de groeiplaatsen van de bomen uitgeput en veelal verdicht, waardoor veel doodhout in de kronen ontstaat en de bomen langzaam achteruit gaan.

Groeiplaatsverbetering
TFI biedt met de TFI-methode® een revolutionaire vorm van groeiplaatsverbetering aan waarmee de markante bomen op uw baan behouden blijven.

De voordelen:
• optimale stabiliteit en conditie van bomen
• duurzaam door langdurige werking
• bestaande grond hoeft niet te worden vervangen
• geen schade aan wortels, kabels en leidingen
• bestrating of verharding kan blijven liggen
• toepasbaar in het hele seizoen
• minder wortelopdruk
• verhoogde weerbaarheid tegen ziekte en plagen

Deze behandeling is volledig duurzaam, dankzij het gebruik van natuurlijke substraten en zonder enige impact op de omgeving of de green zelf. Uw complete golfbaan leeft er van op!