Baten van Bomen – Bomen en biodiversiteit

Bomen en biodiversiteit

Alhoewel we steden niet vaak zien als ‘hotspots’ voor biodiversiteit blijkt dit toch het geval te kunnen zijn. Vooral parken herbergen vaak een groot aantal soorten planten en dieren en steden zijn soms rijker aan soorten dan het omringende platteland.

Biodiversiteit

Een Belgische studie in 15 parken vond dat tot 60% van alle wilde planten en dieren in het land in de parken kon worden aangetroffen. Natuurlijk zijn steden vaak soortenrijk vanwege het grote aantal niet-inheemse soorten, bijvoorbeeld in tuinen en parken, maar ook in stedelijk groen.  
 
Individuele bomen kunnen een habitat bieden aan veel soorten, maar er zijn grote verschillen tussen boomsoorten. Onderzoek in Groot-Brittannië vond vooral veel soorten dieren en planten in inheemse bomen zoals inheemse eiken, meidoorns en fruitbomen. Uitheemse soorten boden onderdak aan veel minder soorten. Boomrijen kunnen belangrijke ecologische verbindingen zijn voor verschillende soorten. Tenslotte geven bomen en andere vegetatie ons de kans om het ritme van de natuur te volgen in anders kunstmatige en hectische stedelijke omgevingen. Ze bieden onze kinderen de kans om de natuur te ervaren en te leren over natuurlijke processen, vlak voor de deur. 

Baten van bomen

Deze publicatie is een onderdeel van het artikel ‘Baten van Bomen’.  Onze steden hebben bomen nodig. Of beter: onze steden hebben bomen nodig die gezond en vitaal zijn, en het liefst ook groot, zodat ze een reeks van essentiële baten kunnen leveren. Het gehele artikel Baten van Bomen geeft een overzicht van de baten van bomen, gebaseerd op het meest recente wetenschappelijk onderzoek.

Auteur

Cecil Konijnendijk is al meer dan 25 jaar actief Baten van Bomenin onderzoek, onderwijs en advies met focus op ‘urban forestry’, stedelijk groen en zogenaamde ‘nature-based solutions’. Momenteel woont hij in Barcelona, vanwaar hij het nieuwe Nature Based Solutions Institute leidt. Ook is Cecil hoogleraar ‘urban forestry’ aan de Universiteit van Brits Columbia, Vancouver, Canada.