De baten van bomen – Bomen en luchtkwaliteit

Bomen en luchtkwaliteit

De relatie tussen bomen en luchtkwaliteit is gecompliceerd en onderzoeks– resultaten zijn niet eenduidig. In het algemeen nemen bomen vooral via hun bladeren kooldioxide op en schadelijke gassen zoals ozon en stikstofdioxide.

Stofdeeltjes

Bomen kunnen ook stofdeeltjes opvangen. Dit effect is voor bomen groot omdat hun bladeren een groot oppervlak dekken en vaak ruw en harig zijn. Soms is het verbeterende effect van bomen echter beperkt en in bepaalde situaties leveren bomen een negatieve bijdrage aan de luchtkwaliteit, bijvoorbeeld door het beperken van de luchtcirculatie. Bomen ademen ook vluchtige organische stoffen uit die door chemische reacties kunnen bijdragen aan smogvorming.  

Opname schadelijke stoffen

Het is d
us belangrijk om boomsoorten en cultivars te gebruiken die een lagere uitstoot van deze stoffen hebben. Het liefst worden bomen gebruikt die minder pollen produceren, vooral in drukke gebieden en dichtbij scholen en kinderdagverblijven. De opname van schadelijke stoffen verschilt per boomsoort. Bomen met een groot bladoppervlak kunnen 60 tot 70 keer meer schadelijke gassen opnemen dan kleine bomen met een beperkte kroon. Het is belangrijk dat bomen stofdeeltjes kunnen vastleggen, maar de vraag is wat er vervolgens gebeurt wanneer deze stofdeeltjes weer van de boom worden afgespoeld. Onderzoek heeft aangetoond dat een hoge boombedekking het aantal gevallen van astma (en de hieraan verbonden opnames in een ziekenhuis) kan verlagen. Een van de studies vond bijvoorbeeld dat astma minder vaak voorkwam bij kinderen die langs straten met veel bomen woonden. 

Baten van bomen

Deze publicatie is een onderdeel van het artikel ‘Baten van Bomen’.  Onze steden hebben bomen nodig. Of beter: onze steden hebben bomen nodig die gezond en vitaal zijn, en het liefst ook groot, zodat ze een reeks van essentiële baten kunnen leveren. Het gehele artikel Baten van Bomen geeft een overzicht van de baten van bomen, gebaseerd op het meest recente wetenschappelijk onderzoek.

Auteur

Cecil Konijnendijk is al meer dan 25 jaar actief Baten van Bomenin onderzoek, onderwijs en advies met focus op ‘urban forestry’, stedelijk groen en zogenaamde ‘nature-based solutions’. Momenteel woont hij in Barcelona, vanwaar hij het nieuwe Nature Based Solutions Institute leidt. Ook is Cecil hoogleraar ‘urban forestry’ aan de Universiteit van Brits Columbia, Vancouver, Canada.