Baten van bomen – Hoe kunnen we de baten van bomen versterken? 

Hoe kunnen we de baten van bomen versterken?

Om ervoor te zorgen dat bomen alle baten kunnen leveren moeten we ze op de juiste manier planten en verzorgen. Volwassen en grotere bomen zijn veel productiever dan jonge, kleine bomen. Oudere bomen maken jaarlijks meer hout aan, hebben meer biomassa en een grotere kroon en ze slaan meer koolstof op. Daarom is het belangrijk om onze huidige stadsbomen goed te beheren, zodat ze vitaal blijven en hogere leeftijd kunnen halen.

Boomsoorten

We moeten ook de juiste boomsoorten en cultivars kiezen voor de juiste plaats, zodat we problemen met bijvoorbeeld allergie kunnen vermijden. De samenstelling van onze stadsbomen moet ook gevarieerd zijn, zodat deze beter bestand is tegen ziekten en plagen.

Verzorgen

De betrokkenheid van lokale bewoners bij het boombeheer moet worden vergroot. Tijdens de COVID-19 pandemie is het belang van bomen en stedelijk groen nog maar eens onderstreept, omdat velen van ons afhankelijk waren van ons plaatselijk groen voor ontspanning, beweging, en inspiratie. We moeten dus goed voor onze bomen zorgen, want ze zorgen ook goed voor ons. 

Baten van bomen

Deze publicatie is een onderdeel van het artikel ‘Baten van Bomen’.  Onze steden hebben bomen nodig. Of beter: onze steden hebben bomen nodig die gezond en vitaal zijn, en het liefst ook groot, zodat ze een reeks van essentiële baten kunnen leveren. Het gehele artikel Baten van Bomen geeft een overzicht van de baten van bomen, gebaseerd op het meest recente wetenschappelijk onderzoek.

Auteur

Cecil Konijnendijk is al meer dan 25 jaar actief Baten van Bomenin onderzoek, onderwijs en advies met focus op ‘urban forestry’, stedelijk groen en zogenaamde ‘nature-based solutions’. Momenteel woont hij in Barcelona, vanwaar hij het nieuwe Nature Based Solutions Institute leidt. Ook is Cecil hoogleraar ‘urban forestry’ aan de Universiteit van Brits Columbia, Vancouver, Canada.