De baten van bomen – Bomen en water

Bomen en water

Vanwege klimaatveranderingen hebben veel steden problemen met een toename van hoosbuien en soms zelfs overstromingen. Bomen kunnen helpen bij het bufferen van regenwater.

Sponseffect

Door interceptie en het tijdelijk opslaan van water, maar ook door een filtereffect in de kroon en bodem, helpen bomen bij het bufferen van regenwater. Bomen nemen bovendien water op uit de bodem en kunnen de lokale opslagcapaciteit voor water vergroten. Het concept van ’sponssteden’ is momenteel een populair onderdeel van stedelijke planning en landschapsarchitectuur in China. Bomen en andere vegetatie fungeren als sponzen doordat ze water opnemen en daarna langzaam weer vrijgeven. Bomen kunnen deel uitmaken van zogenaamde wadi’s en onderzoek heeft aangetoond dat ze in dit geval meer dan twee derde van het totale inkomende water kunnen opnemen.

Bomen verbeteren ook de bodemstructuur, waardoor bijvoorbeeld de infiltratie van water verbeterd. Behalve de bufferende rol die de kosten van drainage en riolering kunnen verlagen beschermen bomen ook de plaatselijke drinkwatervoorziening. Een studie uitgevoerd voor het Wereldnatuurfonds stelde vast dat tenminste een derde van de grote steden in de wereld voor hun drinkwater direct afhankelijk is van nabijgelegen bossen.

Baten van bomen

Deze publicatie is een onderdeel van het artikel ‘Baten van Bomen’.  Onze steden hebben bomen nodig. Of beter: onze steden hebben bomen nodig die gezond en vitaal zijn, en het liefst ook groot, zodat ze een reeks van essentiële baten kunnen leveren. Het gehele artikel Baten van Bomen geeft een overzicht van de baten van bomen, gebaseerd op het meest recente wetenschappelijk onderzoek.

Auteur

Cecil Konijnendijk is al meer dan 25 jaar actief Baten van Bomenin onderzoek, onderwijs en advies met focus op ‘urban forestry’, stedelijk groen en zogenaamde ‘nature-based solutions’. Momenteel woont hij in Barcelona, vanwaar hij het nieuwe Nature Based Solutions Institute leidt. Ook is Cecil hoogleraar ‘urban forestry’ aan de Universiteit van Brits Columbia, Vancouver, Canada.