Baten van bomen

Baten van bomen

Onze steden hebben bomen nodig. Of beter: onze steden hebben bomen nodig die gezond en vitaal zijn, en het liefst ook groot, zodat ze een reeks van essentiële baten kunnen leveren. Dit artikel geeft een overzicht van de baten van bomen, gebaseerd op het meest recente wetenschappelijk onderzoek. Dit artikel is in 2020 geschreven door Cecil Konijnendijk in opdracht van TFI Vitaler Groen.

Over de auteur

Cecil Konijnendijk is al meer dan 25 jaar actief Baten van Bomenin onderzoek, onderwijs en advies met focus op ‘urban forestry’, stedelijk groen en zogenaamde ‘nature-based solutions’. Momenteel woont hij in Barcelona, vanwaar hij het nieuwe Nature Based Solutions Institute leidt. Ook is Cecil bijzonder hoogleraar ‘urban forestry’ aan de Universiteit van Brits Columbia, Vancouver, Canada.