Droogtestress bij bomen in stedelijk gebied

Droogtestress bij bomen in stedelijk gebied

Bomen in stedelijke gebieden hebben met veelal te maken met droogtestress. Door verdichting van de bodem bereikt regenwater de wortels onvoldoende. Hierdoor ontstaat tijdens droge perioden droogtestress en groeien bomen niet goed. TFI biedt de oplossing met gespecialiseerd materieel en ervaren vakmanschap

Stedelijk gebied

Bomen in stedelijk gebieden staan veelal in een minimale boomspiegel met rondom verharding. Het regenwater valt hierdoor grotendeels op de bestrating en wordt afgevoerd naar het riool, in plaats dat het in de bodem kan dringen.

In de bodem wordt de doorwortelbare ruimte beperkt door kabels en leidingen, waardoor ze te weinig ruimte hebben om voldoende wortels te ontwikkelen om in hun vochtbehoefte te voorzien. Ook zien we steeds vaker dat er o.a. door het vele (bouw)verkeer bodemverdichting optreedt bij in de groeiplaats. Hierdoor kunnen wortels zich minder goed ontwikkelen en verstoort het de toevoer van regenwater en lucht in de bodem.

Bij een tekort aan regenwater in de bodem ontstaat er tijdens droge perioden droogtestress.

Sponseffect
Met de speciaal ontwikkelde TFI-methode® brengen wij ruimte in de bodem aan, zodat het regenwater er weer in kan zakken. Het regenwater wordt dan voor langere tijd in de bodem opgeslagen, het bekende sponseffect. Zo blijft het regenwater langer beschikbaar voor de bomen. In de ontstaande scheuren en poriën in de bodem wordt het TFI-substraat aangebracht dat het bodemleven stimuleert en de wortels meteen voorziet van voedingsstoffen.

Bekijk de video en ontdek hoe de TFI-methode® zorgt voor vitaler en duurzamer groen: