Kennisdagen: Parasitaire schimmels, Biodiversiteit, Boombeleid en klimaatverandering

Kennisdagen: Parasitaire schimmels, Biodiversiteit, Boombeleid en klimaatverandering

Tweemaal per jaar organiseert TFI interne kennisdagen om optimaal bij te blijven in ons vakgebied. Eind januari hebben wij drie experts uitgenodigd die ons meenamen in hun vakgebied. De onderwerpen die aan bod kwamen waren: parasitaire schimmels , een verkorte “Training biodiversiteit in de praktijk” en een overzicht van boombeleid en klimaatverandering. Het gevarieerde programma bood zowel op vaktechnisch als beleidsmatig gebied veel nieuwe inzichten.

Welkomstwoord

Operationeel directeur van TFI, Remco Valk, trapte de kennisdagen af. In zijn toespraak benoemde hij dat het vakgebied nu snel verandert doordat de gevolgen van klimaatverandering op de leefomgeving in bebouwde gebieden in toenemende mate te zien en te voelen zijn. Juist daarom zijn kennisdagen als deze essentieel om te weten wat de laatste inzichten zijn in bodemleven, ziekten en plagen, maar ook op het gebied van beleid.

Hieronder een samenvatting van de drie presentaties:

 1. Parasitaire schimmels – Simen Brunia, European Tree Technician en boomexpert

Simen Brunia leidde ons rond in de wondere wereld van de parasitaire schimmels. Het zijn er zoveel dat we ons beperkten tot de schimmels die wij regelmatig tegenkomen in ons werk. Hoe herken je ze? Wanneer moeten we er iets mee en wanneer niet.

Enkele van zijn nuttige tips delen we graag met u:

. Echte honingzwam bewoont voornamelijk loofhout. Hij is goed te herkennen aan het kraagje onder de hoed.

. Bij de harslakzwam is de bovenkant indrukbaar. Deze zwam is niet zichtbaar in de PICUS meting en tast onder het maaiveld wortels aan.

. Korsthoutskoolzwam is een meerjarige zachtrotter en hierdoor gevaarlijk en slecht voorspelbaar. Komt vooral voor op linden en beuken.

. Schubbige bundelzwam tast wortels aan. Bij vlezige wortels is een verhoogd risico op windworp.

. De biefstukzwam is een kernrotter, niet agressief en komt bij eiken voor. Bij oude eiken is het bij aanwezigheid van de biefstukzwam raadzaam groeiplaatsverbetering toe te passen.

 1. Training biodiversiteit in de praktijk – Jan Winter, IPC Groene Ruimte

De dag werd vervolgd door een verkorte versie van de “Training biodiversiteit in de praktijk” door Jan Winter. Doel van de training is het verschaffen van inzichten in natuurlijke processen die verantwoordelijk zijn voor de soortenrijkdom.

Op een prettige manier ging Winter terug naar de basis van biodiversiteit. Wat is de definitie van biodiversiteit (zie afbeelding) en waarom is biodiversiteit belangrijk?

We leerden dat biodiversiteit met name een belangrijke indicator is voor de gezondheid van ons ecosysteem, onze biosfeer. Ook waarschuwde hij ervoor dat beleidsmakers vaak misleid worden door  alle zichtbare en zeldzame soorten, zoals bijvoorbeeld veel buizerds bij een grasveld. Dit is een genot voor het oog, maar geeft een onjuist inzicht van biodiversiteit. Dit beeld is eerder een indicator dat er maar weinig soorten leven: buizerds en veldmuizen.

De huidige focus op biodiversiteit is beperkt. We richten ons nu teveel op zeldzame soorten in plaats van alle soorten. Hij sloot zijn presentatie af met een leerzame quote:

“Bij bevordering van biodiversiteit is inzicht vereist in abiotiek en biotiek en de samenhang daartussen.”

 

 1. Boombeleid en klimaatverandering – Bernard Flier, eigenaar Tree-O-logic

De kennisdagen werden afgesloten door Bernard Flier, mede-eigenaar van Tree-O-logic die ons een overzicht gaf van alle wettelijke kaders op het gebied van klimaat in Nederland en Europa. Als je de opsomming ziet, realiseer je je meteen de hoeveelheid kaders en hoe complex dit beleids(uit)voering maakt:

 1. Klimaatakkoord Parijs
 2. Sustainable Development Goals (SDG’s)
 3. Green Deal
 4. Natuurherstelwet
 5. Nationale Bossenstrategie
 6. Nationaal Programma Landelijk Gebied
 7. Omgevingswet
 8. Nationale Omgevingsvisie (NOVI)
 9. Provinciale Omgevingsvisie (POVI)
 10. Gemeentelijke Omgevingsvisie (GOVI)
 11. Herstelprogramma’s/lokale uitvoeringsprogramma’s klimaatadaptatie
 12. Etc

Meer weten?

Al met al hebben we enorm veel extra inzicht en informatie gekregen. De voorbereidingen voor de volgende kennisdagen in september 2024 zijn alweer van start gegaan. Is er een onderwerp op het gebied van boombehoud in bebouwde gebieden waar u zelf graag meer over wilt weten? Aarzel dan niet contact met ons op te nemen, dan maakt onze adviseur in uw regio snel een afspraak.