PFAS problematiek

PFAS problematiek

Per- en polyFluor Alkyl Stoffen (PFAS) zijn schadelijk voor het milieu en kunnen bij hogere concentraties schadelijk zijn voor mensen. Er wordt gewerkt aan regelgeving die schade door deze stoffen voorkomt. Echter, door de brede toepassing van PFAS in allerlei producten is de toplaag van de Nederlandse bodem vrijwel overal verontreinigd geraakt met lage gehalten PFAS. Deze veroorzaken in de meeste gevallen géén schade, maar kunnen wel leiden tot beperkingen bij het hergebruik van grond en baggerspecie.

Zonder vastgestelde achtergrondwaarde mogen grond en bagger in veel gebieden alleen worden toegepast als het gehalte PFAS onder de bepalingsgrens van 0,1 µg/kg ligt. Veel grondbanken en verwerkers accepteren geen grond met een PFAS gehalte hoger dan 0,1 µg/kg zolang de vergunningen niet zijn aangepast aan een definitief PFAS beleid.

Bij behandelingen door TFI Vitaler Groen vindt er geen grondontgraving en/of -verplaatsing plaats. Door de inzet van de TFI-behandeling wordt de bodem ter plaatse geïnjecteerd met samengeperste lucht en substraat, aangevuld met stoffen die het bodemleven stimuleren. De werkzaamheden worden dan ook niet beïnvloed door de PFAS problematiek en kunnen ten alle tijden uitgevoerd worden.