Onderzoek naar verminderen van luisoverlast met de TFI-methode®

Luisbestrijding

Onderzoek naar verminderen van luisoverlast met de TFI-methode®

Jarenlang veroorzaakte honingdauw, afkomstig van luizen, in de linde bomen van Purmerend overlast. In het voorjaar van 2017 krijgt TFI Vitaler Groen de opdracht om 62 lindebomen te behandelen tegen luisoverlast. De Gemeente Purmerend heeft na de behandeling drie jaar lang onderzoek gedaan naar de resultaten van de TFI-methode®, waarbij ook de ervaringen van de bewoners nadrukkelijk zijn betrokken.

Aanleiding voor de opdrachtverlening was het rapport “Lindes in de Dijckscampenlaan van heerlijke bloesemgeur tot ergernis”. In een motie die daarop volgde werd gepleit voor een onderzoek naar een andere optie dan de kap van de lindebomen. Als alternatief werd er gekozen voor de TFI-methode®, zodat de bomen behouden konden worden. Bij deze behandeling geeft TFI een driejarige luisgarantie af waarin een luisreductie van 80% wordt gegarandeerd.

Eind 2019 publiceerde Gemeente Purmerend de eindevaluatie van het 3-jarige onderzoek, waarin de volgende resultaten werden opgenomen:

Conditie van de bomen
· Vanuit groen-technisch perspectief verbeterde de kwaliteit van de bomen direct na de behandeling
· Uit de visuele inspecties blijkt dat veel van de behandelde bomen een doorontwikkeling hebben laten zien. De bomen zijn gezonder, laten meer groei zien en hebben minder gele bladeren

Mate van luisoverlast
· In 2017 werd een daling van de overlast vastgesteld. Deze kon zowel door de TFI behandeling als deels door ongunstige weersomstandigheden voor luizen worden verklaard
· In 2018 waren de weersomstandigheden gunstig voor luizen en was er relatief veel overlast. Echter in de behandelde straat bleek er nauwelijks sprake van honingdauw op auto’s en voetpaden
· De zomer van 2019 kende afwisselend veel zon en veel regenval en was ook een jaar met relatief veel overlast. De onderzoekers namen in beperkte mate honingdauw waar op de bladeren, maar niet op de auto’s

Resultaten bewonersmeldingen en Bewoners enquête
Zowel voor de behandeling als najaar 2019 is een bewoners enquête gehouden. De respons hierop was hoog. Uit de resultaten blijkt het volgende:
· De overlast door luizen en honingdauw is afgenomen, zowel op auto’s als bestrating. De duur van de overlast is vrijwel gehalveerd
· Het aantal respondenten dat geen overlast ervaart door luizen en honingdauw is toegenomen
· De overlast van de bomen is afgenomen
· De conditie van de bomen wordt aanzienlijk beter beoordeeld

Conclusies
De overlast door luizen en honingdauw is afgenomen en de conditie van de bomen is verbeterd. Kijkend naar de groen-technische resultaten kan de proef succesvol worden genoemd: de TFI-behandeling heeft een positief effect op de bomen Uit de enquêtes onder bewoners komt naar voren dat de overlast door bomen en luizen aanzienlijk is afgenomen. Daarnaast blijkt uit een kostenraming van verschillende opties; behandelen met de TFI-methode®, verplanten en kappen en herplanten, dat de TFI behandeling financieel het gunstigste is.

Vanuit de vakdiscipline groen van de gemeente Purmerend wordt daarom geadviseerd om te kiezen voor een duurzame en kwalitatieve oplossing om luisoverlast tegen te gaan: Het toepassen van de TFI-behandeling.

Wilt u meer weten over de TFI-methode® ? Bekijk hier wat TFI Vitaler Groen voor u kan betekenen bij insecten- en plaagbestrijding of neem contact met ons op voor meer informatie.