Extreme regenval? Pak wateroverlast aan met TFI!

Extreme regenval? Pak wateroverlast aan met TFI!

De eerste zes maanden van 2016 zijn de natste ooit. Leuk voor iedereen die de weerrecords bijhoudt, minder leuk voor beheerders van openbare ruimte. Want als er één ding duidelijk is geworden, dan is het dat de afwatering in veel gemeenten niet bestand is tegen deze extreme regenval.

Opheffen bodemverdichting
Nu het in Nederland steeds vaker, steeds heviger lijkt te regenen, zorgt dat voor steeds meer problemen. Riolen raken overbelast, water kan geen kant uit. Als oorzaak wordt vaak gewezen naar het groen dat uit binnensteden verdwijnt; waar bestrating ligt, kan het water niet de bodem in. Maar er is nog een belangrijk aandachtspunt en dat is de slechte afwatering van het groen dat wel nog in de binnenstad aanwezig is. De bodem in veel parken en plantsoenen is zó verdicht dat het water ook hier onvoldoende wegzakt met als gevolg: ook dit regenwater stroomt over de oppervlakte naar de dichtstbijzijnde put van het toch al overbelaste riool.

De makkelijkste weg om wateroverlast aan te pakken is de bodemverdichting van binnenstedelijk groen opheffen door middel van de TFI-methode. Eén behandeling volstaat, daarna zakt het water direct de bodem en neemt de opnamecapaciteit van de bodem met tientallen procenten toe.

Klimaatbestendig
Naast een betere infiltratie van het regenwater verbetert ook de kwaliteit van de beplanting, waardoor overtollig water in de bodem beter wordt opgenomen en verdampt. Een volwassen vitale boom kan wel tot 1000 liter per dag verdampen! Hierdoor valt op warme dagen de temperatuur onder en rondom bomen gemiddeld 5 graden lager uit dan de omgevingstemperatuur. Zo bieden gezonde bomen een oplossing voor nóg een binnenstedelijk probleem, namelijk urban heating. En vergeet niet dat de vitale bomen veel beter fijnstof afvangen!

Kortom, voordat u flinke investeringen doet om waterbuffers onder de bestrating aan te leggen, brengt u beter de bodem van uw parken en perken weer in topconditie. Zonder overlast, met een minimum aan kosten en met veel positieve neveneffecten.