Het Nieuwe Landgoed, Ede

“Inmiddels zijn we een jaar later, van wateroverlast is geen sprake meer en door de aanwezige goede basis is nagenoeg alle beplanting goed aangeslagen. We zijn zeer tevreden, het Nieuwe Landgoed heeft eindelijk de beoogde groene uitstraling.”

Gemeente Ede

“Tussen 2013 en 2018 werken we in de gemeente Ede binnen een bouwteam intensief samen aan het inbreidingsplan Het Nieuwe Landgoed. Wanneer de woningen klaar zijn, wordt duidelijk dat er op een flink aantal locaties in de openbare ruimte forse verdichting van de bodem is ontstaan. Bij een hevige regenbui of na een langdurige natte periode raakt de bovenlaag van de bodem compleet verzadigd, waardoor de nieuw aangebrachte beplanting verdrinkt. Een bittere pil. Zeker omdat er flink is geïnvesteerd in hoogwaardige groene kwaliteit, een van de pijlers van het project.

Tijdens onze zoektocht naar een duurzame oplossing komen we in contact met TFI. Na een uitgebreide presentatie over de TFI-techniek besluiten we om bij wijze van proef een groot gazon met speeltuin te laten behandelen. Het resultaat is naar wens, dat maakt de weg vrij voor verdere samenwerking. TFI past haar methode toe in december 2016. Op dat moment staat als gevolg van neerslag het gehele veld onder water. In de twee opvolgende dagen trekt het water zichtbaar weg in de ondergrond. Enkele weken later is het grasveld goed te betreden, zonder weg te zakken in de grond.

Naar aanleiding van de eerste, overtuigende resultaten hebben we besloten om voorafgaand aan het eerstvolgende plantseizoen nagenoeg de gehele openbare ruimte binnen het plan te laten behandelen door TFI. De werkzaamheden bestaan uit het opheffen van de bodemverdichting, het aanbrengen van mycorrhiza’s bij alle bomen en later het uitzetten van wormen om het bodemleven versneld op gang te brengen. Deze trapsgewijze aanpak levert op een kostenbewuste manier het gewenste resultaat. Inmiddels zijn we een jaar later, van wateroverlast is geen sprake meer en door de aanwezige goede basis is nagenoeg alle beplanting goed aangeslagen. We zijn zeer tevreden, het Nieuwe Landgoed heeft eindelijk de beoogde groene uitstraling.”

Sebastiaan Mom
Projectleider @ Gemeente Ede