Ministerie van Economische Zaken, Den Haag

Men overwoog de tuin volledig af te graven en opnieuw aan te leggen, gelukkig bood TFI een natuurlijke oplossing

Ministerie Economische Zaken, Den Haag

Bij het Ministerie van Economische Zaken in Hoftuin 2 hadden ze al enige tijd last van wateroverlast na regenval. Door problemen met de bodemstructuur stond de beplanting onder water, met zuurstoftekort voor de planten als gevolg. Hierdoor sloeg de beplanting niet aan. Bovendien liep het water af naar het laagstgelegen punt: het Nieuwscafé. Hierdoor ontstonden lekkageproblemen.

Na verschillende onderzoeken overwoog men de tuin volledig af te graven en opnieuw aan te leggen, een zeer kostbare onderneming! Gelukkig bood TFI een natuurlijke oplossing. Door middel van de TFI-methode® werd de bodemverdichting opgeheven, een goede bodemstructuur aangebracht en het bodemleven geactiveerd. In samenspraak met De Stuurlui, ontwerpbureau voor stedenbouw en landschap, hebben we een beplantingsplan opgesteld dat door Veldhuizen Groenbeheer is uitgevoerd.

Het resultaat: een mooie, waterdoorlatende tuin en droge voeten in het Nieuwscafé.