Weizigtpark, Dordrecht

“De verdichting van de bodem is opgelost en het waterbergend vermogen aanzienlijk toegenomen.”

Gemeente Dordrecht

“In 2015 hadden wij erg veel wateroverlast in het Weizigtpark in Dordrecht. Samen met TFI hebben wij hier een proef gedaan met de TFI-methode om de bodemverdichting op te lossen. Die is zo goed verlopen dat wij hebben besloten onder andere de rest van het park dit jaar te laten aanpakken.
Op de plekken waar we met TFI een proef hebben uitgevoerd, ervaren wij helemaal geen problemen meer. De verdichting van de bodem is opgelost en het waterbergend vermogen aanzienlijk toegenomen. De bodem onder het hele park kan straks weer optimaal als waterbuffer dienen en dat is gezien de klimaatverandering voor een stad als Dordrecht van groot belang.”

Oege Oevering
Vakspecialist Groen @ Gemeente Dordrecht