Drieskensacker, Nijmegen

Het resultaat: een duurzaam gezonde bodem, zonder water boven en vol leven onder de grond. Én geen wateroverlast!”

Gemeente Nijmegen

Op de Drieskensacker te Nijmegen was er erg veel wateroverlast bij het wandelpad en een aantal speeltoestellen. De bodem was zwaar verdicht en de aanliggende schuurtjes waterden ook nog eens op dit stuk grond af. Het gevolg: een groot deel van het regenwater zakte niet in de grond, maar stroomde over het wandelpad weg. Hierdoor ontstonden in de wintermaanden ook nog eens gevaarlijke situaties door gladheid.

In september 2015 zijn via de TFI-methode aan beide zijden van het voetpad scheuren in de bodem aangebracht en onderling met elkaar verbonden. Deze bodemscheuren zijn gevuld met organisch materiaal (aangevuld met voedingssupplementen en lava) dat het bodemleven stimuleert en de natuurlijke structuur van de bodem opbouwt. Het resultaat: een duurzaam gezonde bodem, zonder water boven en vol leven onder de grond. Sindsdien is er geen wateroverlast meer geweest en doet de grasmat het ook veel beter!