Parkeerplaats Gervenhof, gemeente Putten

De groeiplaatsen zijn dankzij de TFI methode® zodanig opgewaardeerd,
dat de resterende eiken weer goed groeien”

Gemeente Putten

“Op parkeerplaats Gervenhof is sprake van een grote parkeerdruk. Een aantal moeraseiken groeiden slecht, waardoor de ontwikkeling van de bomen achterbleef. Hiervoor hebben wij TFI Vitaler Groen benaderd en in het najaar van 2018 hebben zij op deze locatie groeiplaatsverbetering uitgevoerd. Bij aanvang bleken 2 eiken er zeer slecht aan toe te zijn, deze waren helaas niet meer te redden. De groeiplaatsen zijn dankzij de TFI methode® zodanig opgewaardeerd dat de resterende 11 eiken weer goed groeien en een vitale indruk geven. Wij zijn zeer tevreden over het resultaat.”

Gert van Asselt
Opzichter Groen @ Gemeente Putten