Spinozapark, Rotterdam

“Onafhankelijk onderzoek na TFI-behandeling toont significante toename van de horizontale doorlatendheid”

Gemeente Rotterdam

Wij kunnen u wel vertellen hoe goed de TFI-methode is, liever laten we dat aan anderen over. Zoals de hydroloog van de gemeente Rotterdam, Jeroen Prins. Hij besluit de proef op de som te nemen in het Rotterdamse Spinozapark.

TFI uitvoerig getest in Rotterdamse Spinozapark

De bodem in het Spinozapark is sterk verdicht, waardoor neerslag moeilijk in de bodem kan infiltreren. Er zijn al diverse technieken toegepast om dit te verbeteren, tot dusver met onvoldoende resultaat. Om ook de doorlatendheid van de bodem onder de bovenste grondlaag te verbeteren, is een test met de TFI-methode uitgevoerd.

In de maanden na de behandeling met de TFI-Methode voert de heer Prins een onafhankelijk onderzoek uit naar het effect van de TFI-behandeling. De resultaten zijn overduidelijk: na de TFI-behandeling is bij de meeste peilbuizen in het proefvak “een significante toename van de horizontale doorlatendheid te zien”.

Jeroen Prins
Hydroloog @ Gemeente Rotterdam