TFI onderzoekt hoe droogtestress bij bomen te voorkomen

droogtestress

TFI onderzoekt hoe droogtestress bij bomen te voorkomen

Door klimaatverandering worden de zomers langer en droger, waardoor bomen in stedelijk gebied steeds vaker in een stress toestand komen, hun functies minder goed kunnen vervullen en eerder afsterven. TFI onderzoekt hoe de vochtvoorziening voor bomen kan verbeteren door het aanbrengen van waterhalers.

Droogtestress
Bomen die op drogere en/of verdichte gronden staan, en niet bij grondwater kunnen komen, zijn erg gevoelig voor droogtestress. Dit kan beperkt worden door ze in contact te brengen met grondwater. Met de TFI-methode® kunnen wij tot 4 m diepte injecteren en pijlers creëren naar het grondwater toe. Om de wortelgroei in deze pijlers te stimuleren is de toevoeging en juiste samenstelling van een substraat cruciaal. Alleen dan zullen de waterhalers succesvol functioneren.

Proef
In 2020 hebben wij een proefopstelling gemaakt en daarin 5 verschillende substraten toegepast en gemonitord op wortelontwikkeling. Uit de resultaten hebben wij het beste substraat genomen waar in 2021 de proef mee voortgezet word. Hierbij zullen we ook nieuwe substraten, afgeleid van het best scorende substraat in proef 1, gaan toepassen en monitoren. Op basis van de resultaten zullen we het substraat verder optimaliseren en toepassen bij toekomstige projecten.

Wilt u meer weten over deze ontwikkeling en de toepassing? Neem contact met ons op voor meer informatie.