Expload onderzoek ontplofbare oorlogsresten

Expload onderzoek ontplofbare oorlogsresten

Algemene risicoanalyse en werkinstructie met betrekking tot de inzet van Tree Fertilizer Injector

De gemeente Nijmegen heeft geconstateerd dat de bodemkwaliteit bij een groot aantal bomen minder is dan gewenst waardoor het noodzakelijk kan zijn dat de bomen (op den duur) vervangen  moeten worden. De gemeente Nijmegen wil vervanging voorkomen en heeft hiervoor een oplossing gezocht. De oplossing is gevonden bij TFI Vitaler Groen die een methode heeft ontwikkeld (de TFI-methode) waarbij het mogeljk is het bodemleven op de groeiplaats weer op niveau te brengen. Hierdoor kan vervanging van bomen worden voorkomen.

Voor de gemeente Nijmegen is in 2016 voor het grondgebied van de gemeente Nijmegen een vooronderzoek uitgevoerd door de firma Bombs Away. Naar aanleiding van dit vooronderzoek zijn een aantal gebieden in Nijmegen als verdacht aangemerkt voor de aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten.

Er dient ook groeiplaatsverbetering te worden uitgevoerd bij bomen die in verdacht gebied staan. Tot recent werden de locaties waarbij groeiplaatsverbetering moest worden uitgevoerd vooraf onderzocht en vrijgegeven door een opsporingsbedrijf. Bij een aantal locaties is vrijgave echter niet mogelijk, bijvoorbeeld door bebouwing of andere aanwezige infra zoals riolering, en/of kabels en leidingen.

Gemeente Nijmegen en TFI Vitaler Groen hebben naar aanleiding hiervan Expload de opdracht verstrekt voor het uitvoeren van een risicoanalyse aangaande de inzet van de TFI-methode. TFI Vitaler Groen wil deze analyse en veiligheidsinstructie ook gebruiken voor andere projecten in Nederland.