Kennisoverdracht voor structurele aanpak wortelopdruk

Kennisoverdracht voor structurele aanpak wortelopdruk

Wortelopdruk is een veelvoorkomend probleem bij bomen in een stedelijke omgeving. Enkel wortelkap lost het probleem niet op en zal regelmatig herhaald moeten worden. Een ingrijpende aanpak voor de conditie en stabiliteit van bomen. TFI draagt graag bij aan een goede kennisoverdracht aan wegbeheerders voor een structurele aanpak van wortelopdruk én duurzaam boombehoud.

Wortelkap
Een losliggende stoeptegel of hobbels in het asfalt, wortelopdruk kan voor gevaarlijke situaties zorgen. Wanneer boomwortels de bestrating omhoog drukken, is er meestal sprake van groeiplaatsuitputting en/of bodemverdichting. Het enkel wegnemen van de hinderlijke wortels en herstel van bestrating is dan ook symptoombestrijding. De oppervlakkige boomwortels ontwikkelen zich verder, waardoor de wortelkap regelmatig herhaald zal moeten worden. Naast de terugkerende kostenpost leidt deze aanpak tot een achteruitgang in conditie van bomen, kans op infectie door parasitaire schimmels en een vermindering van stabiliteit.

Duurzaam boombehoud
TFI pakt vermindering van wortelopdruk bij de bron aan. Door scheuren en poriën in verschillende bodemlagen te maken, zorgen we ervoor dat boomwortels wél dieper in de grond komen. We stimuleren diepere wortelgroei door een speciaal ontwikkeld TFI-substraat in de bodem te injecteren. Hiermee kunnen wortels ook op diepte, onder voet- of fietspaden door geleid worden. Met een behandeling volgens de TFI-methode®, een jaar voor de wortelkap, wordt een conditievermindering beperkt of zelf voorkomen, en krijgt de boom tijd om zich te herstellen.

Minstens één keer per jaar moesten we de opdrukkende wortels van platanen onder het fietspad verwijderen. Na behandeling door TFI ligt de bestrating er alweer 8 jaar perfect bij”

Kennisoverdracht
Wortelopdruk is een civieltechnische aangelegenheid, wegbeheerders zijn tenslotte verantwoordelijk voor de kwaliteit en het onderhoud van de wegen. Voor een duurzaam behoud van bomen is een nauwe samenwerking tussen wegbeheerders en boombeheerders wenselijk. De juiste uitvoering en goede nazorg is bij wortelkap namelijk van groot belang.

Om de kennis over duurzaam boombehoud te vergroten zet TFI zich graag in. Het geven van een presentatie aan uw civiel technische collega’s draagt bij aan kennis over de groeiplaatseisen van bomen, en geeft inzicht in de werking en het effect van de TFI-methode®. Indien gewenst kan TFI Vitaler Groen deze presentatie voor u verzorgen. U kunt hiervoor contact opnemen met onze accountmanagers of via info@tfi.nl

civiele techniek wortelkap