Bomen in stedelijk gebied slechter bestand tegen storm

Bomen in stedelijk gebied slechter bestand tegen storm

Bij de recente stormen zijn veel grote bomen omgevallen, vooral in stedelijk gebied. Een gevaar voor verkeer en omwonenden maar ook alle positieve bijdragen van deze stadsbomen gaan daarmee verloren. Het tijdig toepassen van groeiplaatsverbetering is dan ook van groot belang voor behoud van veilige en vitale bomen.

Vitaliteit stadsbomen

In stedelijke gebieden zien we veelal dat bomen een beperkte groeiplaats hebben; een kleine boomspiegel met rondom niet-waterdoorlatende verharding. Onder de grond beperken de vele kabels en leidingen de doorwortelbare ruimte van een boom. De daarvoor benodigde graafwerkzaamheden zorgen voor beschadiging aan de wortels en wortelkap.

Dit effect wordt versterkt door bodemverdichting en storende lagen, die belemmerend zijn voor een goede wortelontwikkeling.  De wortels van stadsbomen kunnen zich daardoor niet goed ontwikkelen, waardoor de verankering onvoldoende is. Dit zorgt ervoor dat bomen kwetsbaar worden bij een hevige storm en kunnen omwaaien.

Het gebrek aan ondergrondse ruimte voor een gezond wortelstelsel en onvoldoende voeding en vocht tast de vitaliteit aan. Dit maakt stadsbomen vatbaarder voor ziektes en plagen, waardoor het risico onveilige situaties en schade groter wordt.

Groeiplaatsverbetering

Het tijdig toepassen van groeiplaatsverbetering is van groot belang voor de vitaliteit en stabiliteit van stadsbomen. Onze TFI-methode® kan hieraan een grote bijdrage leveren; door de grond onder bomen van nieuwe wortelkanalen te voorzien, gevuld met organische voedingssupplementen. Het resultaat is duurzaam sterke en stabiele bomen met een goed ontwikkeld wortelstelsel en bestand tegen schimmels en ziekten.

De voordelen van groeiplaatsverbetering volgens de TFI-methode®:
• optimale stabiliteit en conditie van bomen
• duurzaam door langdurige werking
• bestaande grond hoeft niet te worden vervangen
• geen schade aan wortels, kabels en leidingen
• bestrating of verharding kan blijven liggen
• toepasbaar in het hele seizoen
• minder wortelopdruk
• verhoogde weerbaarheid tegen ziekte en plagen

Wilt u van gedachten te wisselen over wat de TFI-methode® voor uw bomenbestand kan betekenen? Neem contact met ons op, dan maken we graag een afspraak voor een persoonlijke kennismaking.