Een einde aan de luisoverlast in Leiden

Een einde aan de luisoverlast in Leiden

“In 2016 heeft TFI met succes de luisoverlast bij diverse (linde)bomen in het centrum van Leiden aangepakt. Reden voor ons om wederom te kiezen voor de TFI-methode® met Luisgarant, zodat we gegarandeerd voor 3 jaar van de luisoverlast af zijn! We hebben opnieuw een groot aantal overlastgevende bomen in het centrum aangewezen.

Overigens zien we dit niet alleen als overlastbestrijding, maar ook als een goede investering in de vitaliteit van de bomen. Gezonde bomen kunnen zich beter weren tegen de problemen van verstedelijking en blijven langer voor de toekomst behouden. Daarnaast hebben we in Leiden ervaren dat de bomen na een TFI-behandeling minder doodhout vormen, waardoor minder onderhoud nodig is. We zijn blij dat we de bomen in het centrum dankzij de TFI-methode langer, makkelijk beheersbaar én zonder overlast kunnen behouden voor de stad.”

Paul Verhoog
Opzichter groen @ Gemeente Leiden