Eerste resultaten behandeling Sonsbeekpark

Eerste resultaten behandeling Sonsbeekpark

Aan de voorzijde van de Stadsvilla in Sonsbeekpark vertoonden 27 bomen een afnemende conditie TFI Vitaler Groen kreeg in 2020 de opdracht voor uitvoering van groeiplaats verbeterende maatregelen ten behoeve van het behoud van deze waardevolle bomen. Boombeheerder en adviseur Codi Duyster, gemeente Arnhem,  deelt over zijn ervaringen en het huidig resultaat.

Bodemverdichting
Onderzoek door een adviesbureau wees op een oorzaak in de bodem; de bodem van dit deel in het Sonsbeekpark bleek sterk verdicht. De wortels van de bomen kunnen zich daardoor niet voldoende ontwikkelen. Uit het onderzoek bleek dat de wortels nauwelijks bezet zijn met de benodigde mycorrhiza schimmels. Gecombineerd met een afnemend organisch stofgehalte is de bodem verzuurd geraakt.

Zonder ingrijpen zou de achteruitgang in conditie van de bomen in het Sonsbeekpark zich geleidelijk voortzetten. Om de waardevolle bomen te behouden kreeg TFI in 2020 opdracht tot:

  1. Het opheffen van bodemverdichting in de bovenste laag;
  2. Het herstellen van het organische stofgehalte, de zuurgraad en nutriëntenstaat;
  3. Het stimuleren van een gezond bodemleven.

Uitvoering en resultaat
“Er zijn bij de bomen de volgende werkzaamheden uitgevoerd door TFI: groeiplaatsverbetering met behulp van de TFI-methode®, het aanbrengen van een mycorrhiza-preparaat en geactiveerd houtskool, GreenGuard Strooisellaag en een eenmalige gift van organische meststoffen over het gehele terrein.” beschrijft boombeheerder en adviseur Codi Duyster

“Werkplanning in een landelijk monumentaal park, waar dagelijks veel bezoekers komen, is niet eenvoudig. Als er dan ook nog eens reguliere festiviteiten zijn, dan valt het niet mee om goede uitvoering aan het werk te geven, zeker niet met honderden kinderen en ouders in de directe omgeving. Hier kwam de onderaannemer van TFI, die de strooisellaag heeft aangebracht, snel achter. Mede door snelle reactie en inzet van TFI hebben de uitvoerende werkzaamheden en de festiviteiten toch gezamenlijk kunnen plaatsvinden.

In 2021 was er al een duidelijke verbetering binnen de bladmassa van de bestaande bomen waar te nemen. Voorgaande jaren was er in juli al veel bladval uit de kronen waarneembaar. In 2021 hebben we meer en groter blad geconstateerd in de bomen. Ook is dat jaar de strooisellaag nogmaals aangevuld.

We zijn erg tevreden over het behaalde resultaat in anderhalf seizoen. Het geheel moet voldoende zijn tot 2027. Hierna gaan we opnieuw de situatie bekijken/beoordelen of er weer maatregelen getroffen dienen te worden.“