Inspelen op klimaatverandering met duurzaam bodembeheer

Inspelen op klimaatverandering met duurzaam bodembeheer

Steeds vaker krijgen we te maken met weersextremen; wateroverlast bij te veel neerslag en langdurige droogte door neerslagtekort. Toch is er in Nederland op jaarbasis voldoende neerslag. Met duurzaam bodembeheer speelt TFI gericht in op deze klimaatverandering, waarin (stads)bomen van groot belang zijn.

Weersextremen

Een thema wat veel naar voren komt bij klimaatverandering is het toenemende neerslagtekort. Hogere temperaturen en beperkte neerslag horen bij  ons zomerklimaat. Maar de intensiteit en duur nemen toe wat gevolgen heeft voor onze natuur, waaronder droogtestress bij bomen.

Aan de andere kant neemt de hevigheid van neerslag toe. Steeds vaker hebben we te maken met intensieve regenbuien, met wateroverlast en zelfs overstromingen tot gevolg.  Met name stedelijke gebieden zijn extra kwetsbaar in deze weersextremen. De hoeveelheid bebouwing en verharding beperkt de infiltratiemogelijkheden van neerslag, waardoor er meer is kans op wateroverlast en uitdroging van de bodem.

Klimaatbestendig
In de artikelenreeks ‘De baten van Bomen’ beschrijft hoogleraar Ceciel Konijnendijk welke bijdragen bomen leveren in onze steden. In een klimaatbestendige inrichting is het belang van duurzaam behoud van bestaande stadsbomen groot.

“Onze steden hebben bomen nodig. Of beter: onze steden hebben bomen nodig die gezond en vitaal zijn, en het liefst ook groot, zodat ze een reeks van essentiële baten kunnen leveren.”

Om ervoor te zorgen dat bomen alle baten kunnen leveren moeten we ze op de juiste manier verzorgen. TFI zet zich in voor duurzaam boombeheer, welke begint in de bodem.

Met de unieke TFI-methode® maken wij nieuwe poriën in de bodem en brengen wij natuurlijk organisch materiaal in. Een stimulans voor de ontwikkeling van bodemleven, een natuurlijke bodemstructuur en een vitale bodem. Dit geeft een sterke toename van wortelgroei en betere doorlatendheid van de bodem. Met als resultaat: sterke en gezonde stadsbomen, optimale infiltratie en een beter sponseffect als buffering van neerslag voor droge perioden.

Innovatie
Om beter in te spelen op klimaatverandering is het nodig om te blijven innoveren. TFI onderzoekt daarom hoe de vochtvoorziening voor bomen kan verbeteren door het aanbrengen van waterhalers. Belangrijk voor bomen die niet bij grondwater kunnen komen en daardoor extra gevoelig zijn voor droogtestress.

Ook ons TFI-substraat is voortdurend in ontwikkeling. In Den Bosch hebben we 11 platanen behandeld met een aangepast TFI-substraat voor extra vochtberging. De eerste indrukken zijn positief en we zijn voornemens dit substraat vaker toe te gaan passen op droogtegevoelige locaties.

droogtestress

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van TFI voor uw bomenbestand? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijke kennismaking