Tag Archief van: stadsbomen

Nieuws

Bomen en zonnebrand - bereik veel met weinig
omgevallen boom

Bomen in stedelijk gebied slechter bestand tegen storm

Bij de recente stormen zijn veel grote bomen omgevallen, vooral in stedelijk gebied. Een gevaar voor verkeer en omwonenden maar ook alle positieve bijdragen van deze stadsbomen gaan daarmee verloren. Het tijdig toepassen van groeiplaatsverbetering is dan ook van groot belang voor behoud van veilige en vitale bomen.
baten van bomen

Baten van bomen – Hoe kunnen we de baten van bomen versterken? 

Om ervoor te zorgen dat bomen alle baten kunnen leveren moeten we ze op de juiste manier planten en verzorgen. Volwassen en grotere bomen zijn veel productiever dan jonge, kleine bomen. Oudere bomen maken jaarlijks meer hout aan, hebben meer biomassa en een grotere kroon en ze slaan meer koolstof op. Daarom is het belangrijk om onze huidige stadsbomen goed te beheren, zodat ze vitaal blijven en hogere leeftijd kunnen halen.

Baten van bomen – Bomen en attractief wonen en werken

Bomen dragen bij aan een attractievere woon- en werkomgeving. De prijzen van huizen en flats die meer groen in de buurt hebben zijn meestal hoger; soms tot 10 of 15%. We zijn bereid meer te betalen om in of nabij het groen te wonen. Het is ook belangrijk om bomen en ander groen in onze werkomgeving te hebben. Een Zweedse studie wees uit dat toegang tot groen, of zelfs alleen uitzicht op groen zorgde voor een grotere werktevredenheid, minder stress en hogere productiviteit.  
baten van bomen

Baten van Bomen – Bomen en biodiversiteit

Alhoewel we steden niet vaak zien als ‘hotspots’ voor biodiversiteit blijkt dit toch het geval te kunnen zijn. Vooral parken herbergen vaak een groot aantal soorten planten en dieren en steden zijn soms rijker aan soorten dan het omringende platteland.

De baten van bomen – Bomen en luchtkwaliteit

De relatie tussen bomen en luchtkwaliteit is gecompliceerd en onderzoeks- resultaten zijn niet eenduidig. In het algemeen nemen bomen vooral via hun bladeren kooldioxide op en schadelijke gassen zoals ozon en stikstofdioxide. Bomen kunnen ook stofdeeltjes opvangen.