TFI heeft ter plaatse grondboringen verricht, de bodemdichtheid vastgesteld en vrijblijvend advies uitgebracht hoe de wateroverlast opgelost kon worden”

Gemeente Moerdijk

“In Standdaarbuiten, een dorpskern in Gemeente Moerdijk, is in 2019 een nieuw speelveld aangelegd. Na de aanleg bleek dat de bodem tijdens de werkzaamheden verdicht was geraakt, waardoor het speelveld na een regenbui elke keer blank stond. Na diverse pogingen om het probleem op te lossen hebben wij contact gezocht met TFI Vitaler Groen, omdat wij goede ervaring met hun hadden op andere projecten. TFI heeft ter plaatse grondboringen verricht, de bodemdichtheid vastgesteld en vrijblijvend advies uitgebracht hoe de wateroverlast opgelost kon worden.

Na het uitgebrachte advies hebben wij TFI de opdracht gegeven tot de behandeling ‘opheffen bodemverdichting’ volgens de TFI-methode®. Met de TFI-Methode® wordt het waterbergend vermogen van de bodem weer ten volle benut en kan overtollig water afvloeien naar het grondwater. Sinds de behandeling door TFI Vitaler Groen, zelfs met alle neerslag van dit jaar, hebben wij geen wateroverlast meer op het speelveld. Wij zijn dan ook zeer tevreden over het resultaat!”

Edwin Holtrop
Gemeente Moerdijk

“Door het inzetten van de TFI-methode® hoeven wij de broderie tuinen van kasteel Assumburg niet meer te renoveren, een mooie kostenbesparing ”

Gemeente Heemskerk

“April 2021 hebben wij een nat grasveld aan de Verdistraat door TFI Vitaler Groen laten behandelen tegen wateroverlast. Sindsdien zijn er geen klachten meer. De omwonenden zijn positief en wij kunnen dit grasveld weer gewoon maaien, wat voorheen vaak niet lukte.

Daarna hebben wij de TFI-methode® ook laten inzetten op de broderie tuinen van kasteel Assumburg. Wij hebben veel wateroverlast in de broderies waardoor de beplanting steeds afsterft en wij voor de keuze stonden de gehele tuin te renoveren. Maar na behandeling van één van de broderiedelen is er tijdens hevige buien en natte perioden geen plasvorming meer opgetreden. Na dit goede resultaat hebben wij in februari 2022 TFI de opdracht gegeven om ook bij de resterende broderiedelen de bodemverdichting op te heffen om zo de wateroverlast op te lossen.

Door het inzetten van de TFI-Methode® in de broderie tuinen van de kasteel Assumburg hoeven wij deze tuinen niet meer te renoveren, wat een mooie kostenbesparing voor de gemeente Heemskerk betekend.”

Rob van Westbroek
Beheerder groen @ Gemeente Heemskerk

De monumentale bomen vertonen de eerste tekenen van extra groei en herstel”

Gemeente Doetinchem

“In april 2019 hebben wij TFI Vitaler Groen de opdracht gegeven om een aantal monumentale beuken, treurbeuken en mammoetbomen te behandelen in het Rijksmonument Arboretum Villa Ruimzicht. De bomen zijn vermoedelijk ruim 100-150 jaar oud (geplant tussen 1853 en 1920) en zijn rond de 30 meter hoog en hebben een omtrek van ruim 5 meter.

Het doel van de behandeling volgens de TFI methode® was het voorkomen van een verdere conditievermindering van deze monumentale bomen en het voorkomen van droogtestress. De bomen vertonen in de zomer van 2021 de eerste tekenen van extra groei en herstel, met name de treurbeuken. TFI volgt de bomen meerdere jaren en ook de afspraak voor 2022 om de bomen nogmaals te beoordelen is reeds vastgelegd. Ik ben tevreden over het resultaat tot nu toe en wellicht kunnen we de TFI methode® vaker toepassen binnen gemeente Doetinchem.”

Marc van Rijsewijk
Coördinator cluster infra groen @ BUHA, gemeente Doetinchem

De groeiplaatsen zijn dankzij de TFI methode® zodanig opgewaardeerd,
dat de resterende eiken weer goed groeien”

Gemeente Putten

“Op parkeerplaats Gervenhof is sprake van een grote parkeerdruk. Een aantal moeraseiken groeiden slecht, waardoor de ontwikkeling van de bomen achterbleef. Hiervoor hebben wij TFI Vitaler Groen benaderd en in het najaar van 2018 hebben zij op deze locatie groeiplaatsverbetering uitgevoerd. Bij aanvang bleken 2 eiken er zeer slecht aan toe te zijn, deze waren helaas niet meer te redden. De groeiplaatsen zijn dankzij de TFI methode® zodanig opgewaardeerd dat de resterende 11 eiken weer goed groeien en een vitale indruk geven. Wij zijn zeer tevreden over het resultaat.”

Gert van Asselt
Opzichter Groen @ Gemeente Putten

“De TFI-methode bood, zonder gronduitwisseling, de oplossing om de verstoorde laag te verbreken. Nu, 2 jaar later, staan de bomen er weer goed bij en ben ik zeer tevreden”

Gemeente Nijkerk

“Een 15 tal Valse Christusdoorns en meer dan 100 Honingbomen aan de Vlinderlaan groeiden vrijwel niet. Enkele bomen zijn zelfs afgestorven en moesten worden vervangen. Onderzoek ter plekke door TFI Vitaler Groen wees op een storende laag, tussen 45 en 60 cm diep, welke vermoedelijk tijdens nieuwbouw is ontstaan. De bomen hadden hierdoor onvoldoende groeiruimte ter beschikking en vertoonden de afgelopen zomers al snel droogteverschijnselen.

De TFI-methode® bood zonder gronduitwisseling de oplossing om de verstoorde laag te verbreken en een substraat te injecteren. De werkzaamheden bij circa 150 bomen zijn in november 2018 uitgevoerd. Het jaar daarop zijn er nog plantvakken gerenoveerd.  Nu, najaar 2020, staan de bomen er zeer goed bij en ben ik zeer tevreden met het resultaat.”

Rien Loman
Adviseur Openbare Ruimte @ Gemeente Nijkerk

“Het resultaat van de behandeling zijn duurzaam sterke en stabiele bomen met een gezond bladerdek, bestand tegen schimmels en ziekten. De drie zuileiken zijn mooi uitgelopen en zitten goed in het blad”

Gemeente Utrecht

“Bij de nieuwbouw Kop Amaliapark heeft de gemeente Utrecht in maart 2019 7 zuileiken herplaatst in de groenstrook tussen de Nieuwe Westerkerk en de Monarchvlinderlaan. Een fraaie aankleding. De zuikeiken komen uit de binnenstad, zij moesten daar weg vanwege de aanleg van de busbaan.

In augustus bleek de conditie van de bomen ronduit slecht, 4 bomen waren er reeds afgestorven. Groeiplaatsverbetering volgens de TFI-methode bood soelaas voor de 3 overgebleven bomen. Met speciale luchtdrukapparatuur wordt de grond onder en rondom de bomen van nieuwe wortelkanalen voorzien. De wortels kunnen nu gemakkelijk uitgroeien, zodat geen ‘bloempoteffect’ ontstaat. De wortelkanalen worden tevens gevuld met organische voedingssupplementen. Dit voedingsmateriaal is aangepast aan het voedingsgehalte in de bodem en aan de behoefte van de bomen. Doordat de voeding direct bij de wortels geinjecteerd wordt kunnen de bomen deze voeding snel opnemen.

Het resultaat van de behandeling zijn duurzaam sterke en stabiele bomen met een gezond bladerdek, bestand tegen schimmels en ziekten. Een eenmalige behandeling volstaat voor 7 tot 10 jaar. In april 2020 bleek dat de behandeling is aangeslagen, de drie zuileiken zijn mooi uitgelopen en zitten goed in het blad.”

Richard Thomassen
Projectleider Ruimte @ Gemeente Utrecht

“Sinds de behandeling door TFI is er geen wateroverlast meer geweest op de begraafplaats. Ook de bomen, die regelmatig onder water stonden, zijn weer volledig hersteld.”

Gemeente Goes

“Op de begraafplaats Kloetinge hebben we te maken gehad wateroverlast. Op bepaalde delen liep het regenwater, ondanks de aangelegde drainage, niet goed weg. Vervelend, want zo konden bezoekers niet bij bepaalde graven komen zonder laarzen aan. Het realiseren van nieuwe graven was ook niet mogelijk op deze delen van de begraafplaats.

Wij gaven TFI Vitaler Groen in maart 2017 de opdracht om de bodemverdichting op te heffen met de TFI methode®, waarna de problemen verholpen waren. Nu, een paar jaar later en ondanks de natte periode begin 2020, is er geen wateroverlast meer geweest op de begraafplaats. Door de behandeling zijn ook 3 bomen, die regelmatig onder water stonden, weer volledig hersteld.

Dankzij deze goede ervaring hebben wij TFI ook ingezet op andere begraafplaatsen binnen de Gemeente Goes. Mocht u problemen hebben met wateroverlast of slecht groeiende bomen op uw begraafplaats dan raad ik zeker de behandeling van TFI Vitaler Groen aan.”

Tom Kapoen
Opzichter @ Gemeente Goes

“Als greenkeeper hou ik van innovatie en besloot ik TFI Vitaler Groen de opdracht te verlenen om tot opheffen bodemverdichting”

Stichting Golfsport Oosterhout

Nergens luistert de aanpak van bodemverdichting zo nauw als in de golfwereld. Bij sportvelden en evenemententerreinen bepaalt TFI zelf de meest geschikte oplossing. Bij een golfbaan gaat alles in nauw overleg met de greenkeeper, die zijn baan immers het beste kent. Zo ook in Oosterhout.

Arijan: “Samen hebben we ter plaatse gekeken naar de beste aanpak voor onze golfbaan en de meest passende oplossing vastgesteld. Vrijwel direct na de behandeling in januari 2020 merkte ik dat de grond aanzienlijk droger bleef. Zelfs na de zeer natte februari maand hebben wij geen wateroverlast meer gehad en is de golfbaan in topconditie!”

Arijan van Alphen
Hoofdgreenkeeper @ Stichting Golfsport Oosterhout

“Ondanks de erg natte februari maand hebben wij geen enkele klacht meer ontvangen over natte plekken in het voetbalveld!”

Gemeente Waalre

“Op ons sportpark de Aalstervelden hadden wij problemen met wateroverlast, er bleven natte plekken op de voetbalvelden staan. Wij hebben TFI Vitaler Groen in het voorjaar van 2019 de opdracht gegeven een eerste gedeelte van de probleemplekken als proef te behandelen, zodat wij konden ervaren of hun behandeling ‘opheffen bodemverdichting’ aan zou slaan.

Wat wij prettig vonden is dat TFI Vitaler Groen werkt met langere slang lengtes waardoor men goed bij de natte plekken kan komen zonder het sportveld te hoeven berijden met de vrachtwagen. Na de behandeling waren de reacties van de voetbalclub zeer positief, er waren geen natte plekken in het veld.

Wij hebben daardoor januari 2020 besloten de overige probleemplekken ook door TFI Vitaler Groen te laten behandelen. En ondanks de erg natte februari maand hebben wij geen enkele klacht meer ontvangen over natte plekken in het veld!”

Hans van Geel
Beleidsadviseer Openbare Ruimte @ Gemeente Waalre

“Het grootste voordeel van deze behandeling is toch wel dat er boven de grond weinig werkzaamheden hoeven te worden verricht en de bomen kunnen behouden worden. Dit juich ik van harte toe!”

Gemeente Zoetermeer

“In onze gemeente waren meerdere straten waar overlast werd veroorzaakt door wortelopdruk in de bestrating. Ervaring uit voorgaande jaren leerde dat we voor dit probleem bij TFI aan kunnen kloppen. Voor die tijd hebben we veel geprobeerd, van grond uitwisseling tot het weghalen van de bomen. Dit gaf niet het gewenste resultaat. De TFI behandeling geeft dit wel!

We hebben de bomen op verschillende locaties laten behandelen en zijn tevreden. Door de behandeling met de TFI-methode wortelen de bomen dieper en neemt de wortelopdruk af. Het grootste voordeel van deze behandeling is toch wel dat er boven de grond weinig werkzaamheden hoeven te worden verricht en de bomen kunnen behouden worden. Dit juich ik van harte toe!

Tevens hebben we verschillende bomen in de gemeente laten behandelen tegen luisoverlast. Ook over deze behandeling zijn we zeer tevreden! Met nieuwe problemen gaan wij zeker weer naar TFI toe, sterker nog: de nieuwe aanvraag ligt al klaar!”

Martin Kroon
Beheerder specialist @ Gemeente Zoetermeer

“Inmiddels zijn we een jaar later, van wateroverlast is geen sprake meer en door de aanwezige goede basis is nagenoeg alle beplanting goed aangeslagen. We zijn zeer tevreden, het Nieuwe Landgoed heeft eindelijk de beoogde groene uitstraling.”

Gemeente Ede

“Tussen 2013 en 2018 werken we in de gemeente Ede binnen een bouwteam intensief samen aan het inbreidingsplan Het Nieuwe Landgoed. Wanneer de woningen klaar zijn, wordt duidelijk dat er op een flink aantal locaties in de openbare ruimte forse verdichting van de bodem is ontstaan. Bij een hevige regenbui of na een langdurige natte periode raakt de bovenlaag van de bodem compleet verzadigd, waardoor de nieuw aangebrachte beplanting verdrinkt. Een bittere pil. Zeker omdat er flink is geïnvesteerd in hoogwaardige groene kwaliteit, een van de pijlers van het project.

Tijdens onze zoektocht naar een duurzame oplossing komen we in contact met TFI. Na een uitgebreide presentatie over de TFI-techniek besluiten we om bij wijze van proef een groot gazon met speeltuin te laten behandelen. Het resultaat is naar wens, dat maakt de weg vrij voor verdere samenwerking. TFI past haar methode toe in december 2016. Op dat moment staat als gevolg van neerslag het gehele veld onder water. In de twee opvolgende dagen trekt het water zichtbaar weg in de ondergrond. Enkele weken later is het grasveld goed te betreden, zonder weg te zakken in de grond.

Naar aanleiding van de eerste, overtuigende resultaten hebben we besloten om voorafgaand aan het eerstvolgende plantseizoen nagenoeg de gehele openbare ruimte binnen het plan te laten behandelen door TFI. De werkzaamheden bestaan uit het opheffen van de bodemverdichting, het aanbrengen van mycorrhiza’s bij alle bomen en later het uitzetten van wormen om het bodemleven versneld op gang te brengen. Deze trapsgewijze aanpak levert op een kostenbewuste manier het gewenste resultaat. Inmiddels zijn we een jaar later, van wateroverlast is geen sprake meer en door de aanwezige goede basis is nagenoeg alle beplanting goed aangeslagen. We zijn zeer tevreden, het Nieuwe Landgoed heeft eindelijk de beoogde groene uitstraling.”

Sebastiaan Mom
Projectleider @ Gemeente Ede

“Het resultaat overtreft onze verwachtingen: vanaf het eerste jaar na de behandeling hebben de bewoners al geen enkele luisoverlast meer.”

Gemeente Hoogeveen

In de Hazelaarstraat en de Begoniastraat in Hoogeveen staan negen fors uitgegroeide monumentale eiken en linden die de bewoners flink wat luisoverlast bezorgden. Roelof Plat van de gemeente trok aan de bel bij TFI. “Omdat dit soort monumentale bomen van grote waarde zijn voor onze gemeente en de luisoverlast een eerste indicatie is dat de bomen aan het afzwakken zijn, heb ik TFI opdracht gegeven de bomen te behandelen. Het resultaat overtreft onze verwachtingen: meteen het eerste jaar na de behandeling hebben de bewoners al geen enkele luisoverlast meer. Zij hebben dit ook positief gemeld bij de gemeente! Een fantastisch resultaat waar de bewoners zeer dankbaar voor zijn. We blijven dit volgen!”

Roelof Plat
Werkvoorbereider @ Gemeente Hoogeveen

“Dankzij de TFI-methode kunnen we de bomen in het centrum zonder luisoverlast behouden voor de stad.”

Gemeente Leiden

“In 2016 heeft TFI met succes de luisoverlast bij diverse (linde)bomen in het centrum van Leiden aangepakt. Reden voor ons om wederom te kiezen voor de TFI-methode® met Luisgarant, zodat we gegarandeerd voor 3 jaar van de luisoverlast af zijn! We hebben opnieuw een groot aantal overlastgevende bomen in het centrum aangewezen. Overigens zien we dit niet alleen als overlastbestrijding, maar ook als een goede investering in de vitaliteit van de bomen. Gezonde bomen kunnen zich beter weren tegen de problemen van verstedelijking en blijven langer voor de toekomst behouden. Daarnaast hebben we in Leiden ervaren dat de bomen na een TFI-behandeling minder doodhout vormen, waardoor minder onderhoud nodig is. We zijn blij dat we de bomen in het centrum dankzij de TFI-methode langer, makkelijk beheersbaar én zonder overlast kunnen behouden voor de stad.”

Paul Verhoog
Opzichter Groen @ Gemeente Leiden

“De verdichting van de bodem is opgelost en het waterbergend vermogen aanzienlijk toegenomen.”

Gemeente Dordrecht

“In 2015 hadden wij erg veel wateroverlast in het Weizigtpark in Dordrecht. Samen met TFI hebben wij hier een proef gedaan met de TFI-methode om de bodemverdichting op te lossen. Die is zo goed verlopen dat wij hebben besloten onder andere de rest van het park dit jaar te laten aanpakken.
Op de plekken waar we met TFI een proef hebben uitgevoerd, ervaren wij helemaal geen problemen meer. De verdichting van de bodem is opgelost en het waterbergend vermogen aanzienlijk toegenomen. De bodem onder het hele park kan straks weer optimaal als waterbuffer dienen en dat is gezien de klimaatverandering voor een stad als Dordrecht van groot belang.”

Oege Oevering
Vakspecialist Groen @ Gemeente Dordrecht

“De resultaten zijn echt om blij van te worden.”

Provincie Gelderland

“De jonge eiken in de berm langs de N315 bij Neede hebben jarenlang te kampen gehad met een slechte conditie en stagnerende groei. Toen we in 2014 constateerden dat de eiken langzaam aan het afsterven waren, hebben we contact opgenomen met TFI. We waren tevreden over eerdere projecten en Gert Veldhuizen heeft ons ervan overtuigd dat ook dit keer een TFI-behandeling uitkomst zou bieden. De resultaten zijn echt om blij van te worden: de bomen tonen het hele seizoen een goede bladzetting, de groei is goed en er zijn geen bomen afgestorven. TFI heeft ter plekke nog een groeiplaatsonderzoek uitgevoerd en er is aanzienlijke nieuwe wortelontwikkeling te zien. Dat maakt ook meteen duidelijk waarom de bomen geen droogtestress meer hebben en wij zijn verlost van onze bomenstress. “

Gerbert Kleine
Vaktechnisch medewerker @ Provincie Gelderland

“Wij hebben tot op heden geen enkele overlast van de luizen in de lindebomen gehad.”

Gemeente Peel en Maas

“Naar aanleiding van de behandeling van de lindebomen op de Markt in Kessel hadden wij beloofd jullie op de hoogte te houden. Wij hebben tot op heden geen enkele overlast van de luizen in de lindebomen gehad. De behandeling heeft dus zeer goed gewerkt! Nogmaals hartelijk dank voor de ondernomen actie.”

Pim Hillen
Medewerker Wijk, Natuur en Landschap @ gemeente Peel en Maas

namens Pim Janssen & Claire Rijsdijk van Restaurant Corsica.

“TFI heeft de luisgarantie voorzichtig verhoogd naar 3 jaar, wij begrijpen wel waarom.”

Gemeente Venray

“In 2012 hebben wij 25 lindebomen en 3 esdoorns aan de Wilhelminastraat in Venray laten behandelen door TFI. De aanleiding was behoorlijke luisoverlast in de bomen. Destijds gaf TFI nog 2 jaar luisgarantie af, maar we zijn inmiddels 4,5 jaar verder en we hebben nog steeds geen nieuwe meldingen van luisoverlast gehad! Inmiddels heeft TFI de luisgarantie voorzichtig verhoogd naar 3 jaar, wij begrijpen wel waarom. Op basis van onze positieve ervaringen hebben we dit jaar diverse bomen aan de Kempweg laten behandelen.”

Marion de Bresser
Beheerder Bossen en Bomen @ Gemeente Venray

“Inmiddels zijn we acht jaar verder en is de wortelopdruk nog altijd minimaal.”

Gemeente Haaksbergen

“De platanen aan de Meester Eenhuisstraat in Haaksbergen stonden slecht in het blad en veroorzaakten veel overlast door de wortelopdruk in het trottoir en onder het geasfalteerde fietspad. In 2008 hebben wij de bomen door TFI laten behandelen. Inmiddels zijn we acht jaar verder en staan de bomen er kerngezond bij. De wortelopdruk is nog altijd minimaal. Het resultaat is prachtig, de TFI-methode overtreft onze verwachtingen.”

Wilfried Derksen
Medewerker Beheer @ Gemeente Haaksbergen

“De planten op het Mariaplein ontwikkelen zich goed en er is geen wateroverlast meer geweest.”

DAR Nijmegen

“Het Mariaplein in Nijmegen is een verhoogde heuvel van zo’n 2 meter hoog en een oppervlakte van 600m². Hierin is Vinca Minor aangeplant. Nadat in de droge zomer van 2015 een groot deel van de beplanting uitviel, zijn we begonnen met het inboeten van de heuvel. Tijdens het herplanten begon het flink te regenen. Toen we daarna de werkzaamheden wilden hervatten, bleek de toplaag volledig verzadigd te zijn met water. Onze groenmedewerkers zakten enkeldiep in de grond… TFI heeft dit probleem volledig voor ons opgelost. Eén dag na de behandeling met de TFI-Methode was het resultaat al zichtbaar! Het inboeten kon doorgaan en sindsdien blijft het talud droog, óók na hevige regenval of natte perioden. De planten op het Mariaplein beginnen zich ondertussen goed te ontwikkelen en er is geen wateroverlast meer geweest. Ik wil benadrukken dat we zeer tevreden zijn met de oplossing van TFI.”

Nick Bruisten
Toezichthouder Integraal Beheer Openbare Ruimte @ DAR Nijmegen

“TFI gaf aan dat de behandeling niet direct een zichtbaar resultaat zou opleveren, maar het effect is nu al te zien.”

Gemeente Gilze Rijen

“In 2015 heeft TFI twee monumentale platanen in de Julianastraat in Rijen behandeld. We hebben de bomen ook laten snoeien. Beide waren in 2014 beoordeeld als risicobomen, met een toekomstverwachting van vijf tot tien jaar. Dit jaar zijn de bomen opnieuw beoordeeld. De eerste boom is door een overbelaste tak nog steeds een risicoboom, maar met een toekomstverwachting van meer dan 15 jaar. De tweede boom is een veilige boom met eveneens een toekomstverwachting van meer dan 15 jaar. Mijn contactpersoon bij TFI gaf aan dat de behandeling niet direct een zichtbaar resultaat zou opleveren, maar het effect is nu al te zien. Bij de VTA-inspectie werd meteen duidelijk dat de oude bomen erop vooruit zijn gegaan, met een betere toekomstverwachting en dus vitaliteit. Wij zijn er erg blij mee, zeker omdat er in onze gemeente slechts een paar van deze bomen staan.”

Henri Schoenmakers
Medewerker Groen @ ABG Gemeenten

“In september 2015 heeft TFI de bodemverdichting opgeheven. Sindsdien hebben wij geen wateroverlast meer en doet onze grasmat het veel beter!”

Gemeente Nijmegen

“Op de Drieskensacker te Nijmegen hadden wij erg veel wateroverlast op een stuk gras langs een wandelpad en bij een aantal speeltoestellen. De bodem was zwaar verdicht en de aanliggende schuurtjes waterde ook nog eens op dit stuk grond af. Het gevolg: een groot deel van het regenwater zakte niet in de grond, maar stroomde over het wandelpad weg. Hierdoor ontstonden in de wintermaanden ook nog eens gevaarlijke situaties door gladheid. Gelukkig kwam ik in contact met TFI. De TFI-methode® bleek de oplossing waarnaar we op zoek waren.
In september 2015 heeft TFI de bodemverdichting opgeheven. Sindsdien hebben wij geen wateroverlast meer en doet onze grasmat het veel beter!”

Anne-Marie Cobussen
Opzichter Openbare Ruimte @ gemeente Nijmegen

“Normaal stond het gazon na een beetje regenval dagen onder water, nu na 100mm met een uur weer begaanbaar!”

Ipsedebruggen

“In het voorjaar van 2013  hebben we bij ons op locatie het gazon ingezaaid en hebben we tussen de rijweg en het voetpad plantvakken met rozen en bomen aangeplant. Van de bomen zijn er 10 van de 30 doodgegaan waar er na herplanting weer 7 van afstierven. De oorzaak was voor mij duidelijk: stagnerend regenwater. Hierdoor stonden een aantal stukken grond enkele dagen onder water terwijl het maar een beetje geregend had.

November 2014 hebben we de bodemverdichting laten opheffen door TFI. En wat een resultaat! Normaal stonden het gazon en de plantvakken na een beetje regenval dagen onder water, nu na 100mm met een uur weer begaanbaar!”

Jan Verwoerd
Coördinator Groenvoorziening @ Ipsedebruggen

“Bij een laan met lindebomen die wij door TFI hebben laten behandelen tegen luisoverlast, hebben wij goede resultaten ervaren en geen klachten van de bewoners meer gehad.”

Gemeente Brunssum

“In 2012 hebben wij, als gemeente Brunssum, de groeiplaats van 14 monumentale platanen laten verbeteren door TFI. Het eerste jaar was er nog weinig merkbaar van de effecten van de uitgevoerde groeiplaatsverbetering. Echter was, zoals toegezegd, het effect het afgelopen jaar duidelijk zichtbaar!

De platanen hebben een betere bladzetting en een mooiere bladkleur. Ook hebben ze het afgelopen jaar beduidend minder last van Massaria en Gnomonia “bladvlekkenziekte” gehad met minder onderhoud als gevolg.

Bij een laan met lindebomen die wij door TFI hebben laten behandelen tegen luisoverlast,  hebben wij goede resultaten ervaren en geen klachten van de bewoners meer gehad.”

Paul Hollander
Boombeheerder @ gemeente Brunssum.

“Meteen het eerste jaar na de behandeling hebben de bewoners al geen enkele luisoverlast meer.”

Gemeente Haaren

“In onze gemeente staan 18 lindebomen die al 10 jaar geen enkele groei meer doormaakten. We stonden op het punt ze te vervangen, toen TFI4000 in 2013 adviseerde ze een kans te geven met groeiplaatsverbetering. De reactie van de lindebomen op de TFI-methode was echt indrukwekkend. De bomen groeiden opeens zó goed dat alle vorstschade / zonnebrand van de afgelopen jaren al na één seizoen vrijwel geheel overgroeid was. Ook dit jaar hebben de bomen zich verder doorontwikkeld en zien ze er prachtig uit.

Dankzij de TFI-methode staan deze bomen niet meer op de nominatie om te worden vervangen, maar vormen ze een gezonde basis voor een mooie, nieuwe laan.”

Ad van de Ven
Beleidsmedewerker @ gemeente Haaren

“In de gebieden waar de TFI-methode is toegepast staat geen of minder water op het maaiveld dan elders/verwacht.”

Gemeente Zeewolde

“Ik begreep vanochtend van mijn collega van de buitendienst dat het injecteren van de bodem via de TFI methode, die drie weken geleden is uitgevoerd, van zowel de begraafplaats in Zeewolde als de bomen langs de Kwartiermakerslaan een positief effect hebben gehad op de vochthuishouding.
In de gebieden waar de TFI methode is toegepast staat geen of minder water op het maaiveld dan elders/verwacht. Het heeft ook in Zeewolde gisteren en vrijdag veel geregend!! We blijven dit volgen.”
Benco Schans
Beleidsmedewerker Cultuurtechniek @ gemeente Zeewolde

“Ook voor de komende jaren verwacht ik geen last meer te krijgen van wortelopdruk.”

Gemeente Barneveld

“Wij hadden vele jaren overlast van wortelopdruk op het fietspad aan de Thorbeckelaan. Scheve tegels door de wortels van platanen tussen de rijweg en het fietspad veroorzaakten gevaarlijke situaties! Om dit te voorkomen moesten wij minimaal elk jaar wortels verwijderen en de bestrating pleksgewijs opnieuw leggen. Uiteindelijk werd dit voor ons te gek, te duur en begonnen wij er zelfs over na te denken om de platanen te verwijderen. Gelukkig kwamen wij in contact met Gert Veldhuizen van TFI4000. Hij heeft ons overtuigd om deze problemen anders aan te pakken. Het is nu alweer 5 jaar geleden dat wij besloten de bomen te behandelen conform de TFI methode, en de bestrating, die na de behandeling opnieuw werd gelegd, ligt er nog steeds goed bij! Ook voor de komende jaren verwacht ik geen last te krijgen van wortelopdruk op deze locatie. Daarbij hebben wij de bomen kunnen behouden en zijn de bomen het zelfs beter gaan doen. Kortom een succes dat wij in samenwerking met TFI al op diverse andere plekken naar grote tevredenheid hebben herhaald! Ik wil dan ook graag de TFI methode en het bedrijf TFI4000 aanbevelen bij mij collega’s die te maken hebben met wortelopdruk.”

Johan Ossendrijver
Teamleider Afdeling Beheer & Openbare Ruimte @ Gemeente Barneveld